SODOBNI PROCESI LITJA ALUMINIJA IN ALUMINIJEVIH ZLITIN

Udeleženci programa bodo pridobili dodatna sodobna in specifična znanja na področju livarstva aluminija in njegovih zlitin :

 • Uvod in ulivanje kot tehnika izdelave delov:   razvoj livarstva, pomen livarstva za gospodarstvo, trenutno stanje v svetu in na Slovenskem, trendi, prednosti litja: konstrukcijske, tehnološke, gospodarnostne in ekološke
 • Livarsko tehnološko ustrezno konstruiranje ulitih delov: sodobni trendi, konstruiranje s funkcionalnim in livarsko-tehničnim optimiranjem, lahke konstrukcije, računalniško generiranje geometrije ulitka na osnovi trdnostnih zahtev in geometrijskih omejitev
 • Procesi in tehnologije litja: ulivanje v formo, livarski modeli in jedrniki, izdelava form in jeder, napajalniki in ulivni sistemi, tehnološka dokumentacija
 • Polnjenje livne votline s talino, tok taline po ulivnem sistemu in livni votlini, livnost zlitin, zakonitosti toka taline, laminarno in turbulentno gibanje taline, površinska turbulenca, nastanek filmov na površini taline, simulacijski izračuni polnjenja forme
 • Strjevanje ulitka v trajni in v enkratni formi, prehod toplote v ulitku in formi, strjevanje in krčenje, napajanje, usmerjeno strjevanje, kriteriji, samostojna strjevalna področja, simulacijski izračuni toplotnih centrov
 • Nastanek napetosti v ulitku in orodju, krivljenje, vpliv forme in jeder, trajne forme, aktivno hlajenje in/ali ogrevanje, razvoj napetosti, simulacijski izračuni napetosti v ulitku in orodju za vse sekvence izdelave
 • Načrtovanje tehnoloških procesov s simulacijskimi izračuni ter izbira tehnologije: simulacijski paketi, konstruiranje ulitkov z istočasnim optimiranjem litja, strjevanja in napetosti, virtualna livarna
 • Pregled  livarskih tehnologij za serijsko in maloserijsko ter posamično  izdelavo ulitkov: litje v enkratne forme, serijsko in posamično litje, postopki izdelave form in jeder, precizno litje, litje v trajne forme, tlačno in nizkotlačno litje, kokilno, centrifugalno litje, kontinuirno litje, plastno litje, litje v testastem stanju.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina so zaposleni, tehnologi s področja livarstva aluminija in zlitin aluminija.

Cilj programa je izboljšati strokovne kompetence zaposlenih v tehnoloških procesih, ki jih potrebujejo pri svojem delu. Za učinkovito in kvalitetno delo potrebujejo sodobna strokovna znanja o proizvodnih strojih in napravah ter  materialih, ki jih narekujejo sodobni procesi na področju litja aluminija in aluminijevih zlitin.

Vsebina:

 • Uvod in ulivanje kot tehnika izdelave delov
 • Livarsko tehnološko ustrezno konstruiranje ulitih delov
 • Procesi in tehnologije litja
 • Polnjenje livne votline s talino
 • Strjevanje ulitka v trajni in v enkratni formi, prehod toplote v ulitku in formi, strjevanje in krčenje, napajanje, usmerjeno strjevanje
 • Nastanek napetosti v ulitku in orodju
 • Pregled  livarskih tehnologij za serijsko in maloserijsko  izdelavo ulitkov s primeri iz industrijske tehnološke prakse (virtualna livarna)

Osnovni smotri izobraževanja Litje Al zlitin so naučiti slušatelje osnov livarstva, ki zajema oblikovanje zunanjih in notranjih površin ulitka, tehnologijo litja in strjevanja, ter poznavanje in razumevanje lastnosti osnovnih livnih materialov iz skupine Al zlitin, kot tudi materialov forme.

Slušatelji se bodo naučili osnov izračuna livarskih procesov, uporabe modeliranja ulitkov in določanja materialnih lastnosti forme, ter ulivane zlitine z uporabo pomožnih livarskih sredstev. Pridobili bodo vpogled v strjevanje preko obvladovanja faznega diagram, ohlajevalne krivulje, dilatometrijske krivulje v povezavi s sekvenčno nastajajočo mikro in makro strukturo.  Vse razlage so povezane s kokretnimi primeri iz znanstvene in tehnološke prakse za dominantne livarske tehnike.

Kako se registriram?