Sodobna priprava hrane II.

Udeleženci programa bodo nadgradili kuharske postopke (mehanske, toplotne) v smislu zdravega in sodobnega načina priprave hrane. Spoznali bodo možnosti vključevanja tradicionalnih slovenskih jedi, pripravljenih na sodoben način, v kombinaciji s sezonskimi. Seznanili se bodo z ustrezno uporabo sodobnih naprav, potrebnih za pripravo zdrave hrane.  Smernice zdrave, sodobno pripravljene hrane, s katerimi se bodo udeleženci seznanili, pa so skladne s potrebami uporabnikov storitev. Z ustrezno pripravljenimi obroki lahko ohranjajo svoje zdravje, dobro počutje. Novo pridobljena znanja bodo prispevala k učinkovitejši organizaciji dela v kuhinji, kvalitetnejšemu timskemu delu in dosledni uporabi sistema HACCP.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina so zaposleni, ki želijo izboljšati kompetence na področju sodobne priprave prehrane.

Ciljne skupine bodo:

 • zaposleni, ki delajo v kuhinjah različnih zavodov ali gostinskih obratov
 • vodje kuhinj
 • Sodobni mehanski in termični postopki.
 • Uporaba naprav in strojev, primernih za sodobno pripravo jedi.
 • Priprava tradicionalnih jedi na sodoben način.
 • Priprava enolončnic na sodoben način.
 • Priprava različnih juh in osnovnih omak ali fondov.
 • Priprava hladnih obrokov s sodobnimi pristopi.
 • Preoblikovanje obstoječih jedilnikov s sodobnimi trendi.
 • Namen in uporaba HACCP sistema.
 • Organizacija dela v kuhinji, timsko delo.
 • Pozna sodobne mehanske in termične postopke.
 • Pozna različne naprave in stroje, potrebne pri postopkih sodobne priprave jedi.
 • Načrtuje jedilnike skladno s sodobnimi trendi priprave jedi.
 • Pozna možnosti vključitve tradicionalnih in sezonskih jedi v jedilnike.
 • Pozna pripravo različnih enolončnic na sodoben način.
 • Pozna pripravo različnih juh, omak in fondov po sodobnih načinih priprave.
 • Pozna pripravo hladnih obrokov skladno s sodobnimi trendi zdrave prehrane.
 • Pozna organizacijo dela v kuhinji.

Kako se registriram?