SMED (Single Minute Exchange of Dies)

Udeleženci programa bodo pridobili in/ali izboljšali kompetence na področju izboljševanja učinkovitosti in pretočnosti proizvodnih sistemov.

S poznavanjem in uporabo metode SMED (Single Minute Exchange of Dies) v proizvodnji dosežemo, da se skrajša čas menjav orodij za povečanje njihove zmogljivosti in zmanjšanje celotnega stroška menjave orodij ter prenastavitev v proizvodnji ter višji OEE (izkoriščenost opreme).

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina usposabljanja so:

 • operaterji in tehniki v proizvodnji,
 • tehnologi
 • vodje oddelkov, proizvodnje …
 • Teoretične osnove in cilji uporabe orodja vitke proizvodnje – SMED.
 • Izdelava posnetka stanja procesa menjave orodja in ločevanje aktivnosti na notranje in zunanje.
 • Preučevanje in identifikacija notranjih in zunanjih aktivnosti menjave orodij.
 • Pretvarjanje notranjih aktivnosti menjav v zunanje.
 • Drugi ukrepi in izboljšave nastavitev orodij za čim hitrejše menjave.
 • Izdelava posnetka stanja menjave orodja po uporabi SMED z analizo učinkov.
 • Pozna cilje in koristi sistematičnega povečevanja stopnje izkoriščenosti opreme in strojev (OEE).
 • Pozna in razume vsebino in korake orodja SMED.
 • Zna terminsko in organizacijsko načrtovati uporabo orodja SMED na konkretnem stroju.
 • Pozna metode in pristope za izvajanje posameznega koraka SMED tehnike.
 • Zna ovrednotiti izboljšave in učinke z uporabo SMED orodja.

Kako se registriram?