Smart tehnologija – rešitve prihodnosti

V skladu s potrebami starejših občanov, se udeleženci programa seznanijo s stanjem na področju podpornih tehnologij ter razvijanjem pametnih rešitev (SMART tehnologija), ki lajšajo življenje tretji generaciji.

Podrobnosti usposabljanja

Zaposleni, ki potrebujejo specifična znanja s področja podporne tehnologije.

Udeležence programa seznaniti z   naprednimi podpornimi tehnologijami in jih naučiti, da takšne rešitve, uporabljajo pri lastnem strokovnem delu.

Program sestavlja 8 vsebinskih sklopov:

 1.  življenjski pogoji 3. generacije v Sloveniji
 2. pomen samostojnega življenja starostnika
 3. pomen podporne tehnologije
 4. spoznavanje Telenega (socialnovarstvena storitev na domu starostnika
 5. izdelava: stropno potezno stikalo, pohodna blazina,
 6. seznanitev s terminologijo »pametni dom« (fleksibilne rešitve s širokim naborom pripomočkov, naprav in tehnologij, prilagojeni posamezniku …)
 7. telemedicina: nudenje zdravstvenih storitev s pomočjo IKT
 8. izdelava izdelka (pametna rešitev na področju SMART tehnologije, monitoring vitalnih parametrov zdravja, sporočanje ocene stanja zdravja in telesnega počutja v povezavi z obolenjem … )

Pridobljene poklicne kompetence udeleženca:

 • pozna podporne tehnologije in možnosti njene uporabe;
 • pozna sodobne pametne rešitve (v Sloveniji in zunaj Slovenije) za izboljšanje življenjskih razmer 3. generacije;
 • pozna strategije/metode za razvijanje novih kompetenc in novega znanja pri dijakih/študentih (nadarjeni/dijaki – študentje s posebnimi potrebami);
 • sprejema spremembe na pozitiven in konstruktiven način,
 • zna uporabiti podporno tehnologijo v učnih situacijah in pri lastnem strokovnem delu;
 • zna iskati orodja in sredstva, s pomočjo katerih ostanemo pri lastnem razvoju v koraku s časom.

Kako se registriram?