Slastni zdravi obroki, pripravljeni brez odpadkov

Zdrava prehrana je poleg telesne aktivnosti temelj človekovega zdravja in sodobnega življenjskega sloga. Z zdravimi obroki zmanjšujemo pojave kroničnih bolezni in prispevamo k nižanju telesne teže. Na usposabljanju bodo udeleženci spoznali priporočene hranilno in energijsko uravnotežene obroke za različna starostna obdobja oz. ciljne skupine s poudarkom na zmanjševanju uživanja nasičenih maščob, soli in sladkorja. Praktično delo bo namenjeno pripravi različnih vrst zdravih obrokov po načelu brez odpadkov (zero waste), za kar je potrebno kar precej dodatnega strokovnega znanja. Hkrati pa bo to  prispevek k ozaveščanju glede zmanjševanja odpadkov v vsakdanjem življenju.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina usposabljanja so kuharji, zaposleni v kuhinjah javnih zavodov, podjetij ali različnih gostinskih obratov.

 • Smernice in priporočila za zdravo in uravnoteženo prehrano s poudarkom na lokalno pridelanih živilih.
 • Hranilne in biološke vrednosti živil ter glikemični indeks.
 • Normativi za posamezne vrste zdravih obrokov (malica, kosilo, prigrizek, …) na osebo v različnih starostnih obdobjih – normativi za pripravo uravnoteženih obrokov (zajtrk, malica, kosilo, prigrizek, …).
 • Namen in uporaba sistema HACCP.
 • Priporočila za uporabo sezonskih in lokalno pridelanih živil pri pripravi zdravih obrokov.
 • Kuhanje brez odpadkov (predstavitev načela v teoriji in praksi – »zero waste«).
 • Priprava zdravih prigrizkov (finger food), hladnih ter toplih obrokov, pripravljenih brez odpadkov, za različna starostna obdobja.
 • Priporočila za organizacijo dela v kuhinji.
 • Pozna smernice in priporočila za zdravo in uravnoteženo prehrano.
 • Pozna hranilne in biološke vrednosti živil, glikemični indeks ter normative za posamezne vrste zdravih obrokov.
 • Vzdržuje higieno in urejenost kuhinje ( sistem HACCP).
 • Uporabi sezonska in lokalno pridelana živila za pripravo zdravih obrokov.
 • Pripravi zdrave prigrizke brez odpadkov za različna starostna obdobja (sadne, zelenjavne).
 • Pripravi zdrave hladne obroke brez odpadkov za različna starostna obdobja (brezmesne, mesne).
 • Pripravi zdrave tople obroke brez odpadkov za različna starostna obdobja (brezmesne, mesne).
 • Sodeluje v timu in obvlada timsko delo v kuhinji.

Kako se registriram?