Shop Floor Managment (SFM)

Udeleženci programa bodo pridobili in/ali izboljšali kompetence na področju organizacije proizvodnih sistemov. Usposobili se bodo za uporabo sistema (SFM), upravljanja  proizvodnje ter nivojskega poročanja (SFM).

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina usposabljanja so:

 • Zaposleni v podjetju, ki bodo skrbniki ali osebje SFM.
 • Vsebina in komponente Shop Floor Managmenta (SFM), cilji in koristi sistema za podjetje.
 • Postavitev nivojev poročanja v SFM, določitev kazalnikov poročanja na posameznih nivojih v povezavi s cilji.
 • Postavitev pilotnega SFM na procesu  kovine, prvi nivo:
 • kako pridobim ustrezne podatke ter izračunam kazalnik,
 • kako pripravim kazalnike za SFM,
 • kako poročam in
 • kako ukrepam v primeru negativnih kazalnikov
 • Postavitev pilotnega SFM na procesu kovine, drugi nivo.
 • Postavitev pilotnega SFM na procesu kovine, tretji nivo.
 • Praktična vzpostavitev SFM sistema v proizvodnji.
 • Optimiranje SFM sistema (kontrola, komunikacija, organizacija, varnost, IT …).
 • Pozna cilje in koristi dobre organizacije proizvodnje.
 • Pozna in razume vsebino in komponente sistema SFM.
 • Pozna nivoje poročanja v sistemu SFM v povezavi s cilji.
 • Razume in analizira stanje proizvodnega sistema.

Kako se registriram?