Razvoj veščin pogajanja

Program usposabljanja je pripravljen v sodelovanju s podjetji, katerih cilje je, da zaposlenim nudijo neformalna usposabljanja z namenom nadgrajevanja njihovih kompetenc. Pogajanje in komunikacija predstavljata pomemben del vsakdanjika vsakega posameznika podjetnika. Udeleženci usposabljanja bodo nadgrajevali svoje kompetence s področja veščin pogajanja in čustvene inteligence  ter podjetnosti.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina so: prodajniki, pogajalci, srednji in visoki management.

Vsebine programa obsega komunikacijo in pogajanje ter njune osnovne principe, psihologijo vedenjskih vzorcev, pogajalske stile in prilagajanje. Poudarek je na razumevanju skupnih potreb in želja z obeh strani ter posledično usklajevanju, načinu sporočanja.  Vključena je uporaba čustvene inteligence v komunikaciji.

Program bo udeležencem pomagal pri krepitvi pogajanj, čustvene inteligence, samoiniciativnosti,  samoocenjevanja in prilagajanja.

Kako se registriram?