Psihologija prodaje v avtomobilski industriji

Program obsega širok in celovit nabor znanj s področja prodaje, ki so potrebna v segmentu prodaje poslovnim kucem, s poudarkom na specifikah avtomobilske industrije. Cilj programa je, da prodajnike opremimo z motivacijo, odgovornostjo, znanjem, tehnikami in orodji, da bodo vzpostavljali in ohranjali odlične odnose s strankami, da bodo na prodajnih sestankih učinkoviti in bodo z ustrezno komunikacijo znali izžarevati avtentične razlikovalne prednosti podjetja. Naučili se bomo tudi, kako z argumenti obvladovati ugovore strank in v pravem trenutku samozavestno zaključiti posel. Program vsebuje tudi vse elemente učinkovite, jasne in konsistentne poslovne komunikacije, da bo stranka razumela polni pomen povedanega, obenem pa se bo tudi sama počutila slišano in razumljeno. Podrobno si bomo pogledali tudi učinkovite tehnike pogajanj, da bomo s stranko dosegli sporazum, ne da bi ogrozili prihodnjo komunikacijo in sodelovanje, temveč da bomo okrepili vse pogoje za dolgoročno sodelovanje. Usposabljanje namenja posebno poglavje tudi razvoju osebnega potenciala, ki je podlaga za uresničevanje poslovne učinkovitosti.  Skozi vse vsebine se zaposlenega obravnava celostno, torej kot osebnost, katere poslovna uspešnost temelji na osebnem zadovoljstvu, zdravju in ravnovesju med poslovnim in zasebnim življenjem.

Podrobnosti usposabljanja

Prodajniki, ki prodajajo poslovnim kupcem (B2B)

Skrbniki kupcev

Vodilni delavci na prodočju trženja in prodaje

Vse podporne službe (pred- in poprodajne službe)

 • Razvoj osebnega potenciala in profesionalne odločnosti
 • Osebnost prodajnika je osnova za doseganje prodajne uspšnosti
 • Osebna motivacija in motivacija na delovnem mestu
 • Obvladovanje časa in premagovanje stresa na delovnem mestu
 • Razumevanje strateške vloge trženja in prodaje ter odgovornosti za donosnost poslovanja
 • Poznavanje pravilnega vodenja prodajnega procesa, ki sledi logiki nakupnega odločanja kupcev
 • Kvalificiranje prodajnih priložnosti: načini za generiranje kvalificiranih leadov
 • Odlična skrb za stranko »Customer service« pred, med in po prodaji
 • Kako postati odlični prodajniki: lastnosti in način dela uspešnih prodajnikov
 • Planiranje, priprava in pravilno vodenje učinkovitega prodajnega sestanka
 • Poznavanje in implementacija temeljne prodajne strategije
 • Pomen in načini za vzpostavitev odnosa s kupcem
 • Kako s pravimi vprašanji ugotovimo kupčeve potrebe?
 • Pravila za izvedbo učinkovite prodajne predstavitve, da bo kupec v naši ponudbi prepoznal pravo rešitev
 • Obravnavanje kupčevih ugovorov na način, da v stranki okrepimo zaupanje in jo premaknemo naprej prosti nakupni odločitvi
 • Poznavanje učinkovite strategije zaključevanja in 7 tehnik, ki nam bodo pomagale, da zaključimo več poslov in izboljšamo prodajne rezultate.
 • Učinkovita poslovna komunikacija in uspešne tehnike pogajanj

Udeleženec/zaposleni :

 • Prepozna pomen razvoja temeljnih lastnosti uspešne osebnosti kot osnove za razvoj profesionalne odločnosti
 • Razume strateško vlogo trženja in prodaje ter pomen odgovornosti za donosnost poslovanja
 • Nadgradi poznavanje pravilnega vodenja prodajnega procesa in obvlada proces kvalificiranjha prodajnih priložnosti
 • Pridobi veščine zagotavljanja odlične skrbi za stranko »Customer service« pred, med in po prodaji
 • Se nauči izboljšati svoje sposobnosti in navade, ki mu omogočajo, da postane odličen prodajnik.
 • Nadgradi znanje kako planirati, se pripraviti in pravilno voditi učinkoviti prodajni sestanek
 • Se nauči kako postaviti in implementirati temeljno prodajno strategijo
 • Pridobi veščine vzpostavljanja odličnega odnosa s kupcem
 • Nadgradi znanje za definiranje kupčevih potreb
 • Razširi znanje za izvedbo učinkovite prodajne predstavitve, da bo kupec v naši ponudbi prepoznal pravo rešitev
 • Se nauči obravnavati strankine ugovore na način, da v stranki okrepi zaupanje in jo premakne naprej proti nakupni odločitvi
 • Razširi znanje o naprednih tehnikah zaključevanja.
 • Se nauči učinkovitega komuniciranja osebno in po telefonu
 • Spozna pomen verbalne in neverbalne govorice
 • Se nauči učinkovitih tehnik pogajanj, da s stranko dosežemo sporazum, ne da bi ogrozili prihodnje sodelovanje

Kako se registriram?