Promotor degustator čebeljih pridelkov

V okviru 50-urnega programa bodo udeleženci (čebelarji in drugi zainteresirani) nadgradili in razširili znanja s področja čebeljih pridelkov, ki jih pridelujejo oz. predelujejo. Z nadgradnjo znanja o čebeljih pridelkih in izdelkih bodo sposobni bolje svetovati strankam o možnostih uporabe le-teh (npr. v kulinariki, apiterapiji, kozmetiki) in posledično tudi pospešili prodajo lastnih pridelkov in izdelkov. V programu se bodo seznanili tudi z elementi poslovne komunikacije in izboljšali poslovni odnos s strankami, spoznali pa bodo tudi zakonodajo, ki se tiče pridelave, predelave in prodaje čebeljih izdelkov. Pridobljeno znanje jim bo omogočilo suveren nastop na trgu, komunikacijo s potrošniki o lastnostih in številnih možnostih uporabe čebeljih pridelkov.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina so čebelarji in njihovi družinski člani ter vsi zainteresirani zaposleni, ki v tem vidijo poklicno priložnost.

Vsebine programa:

 • obnovitev znanja o pridobivanju čebeljih pridelkov ter nadgradnja znanja o pripravi izdelkov iz čebeljih pridelkov in njihovih značilnostih,
 • senzorične lastnosti čebeljih pridelkov,
 • uporaba čebeljih pridelkov,
 • pravila poslovnega komuniciranja in poslovnega bontona,
 • zakonske podlage pri pridelavi čebeljih pridelkov in izdelavi izdelkov iz čebeljih pridelkov,
 • načini širjenja vedenja o čebeljih pridelkih ter ob tem o pomenu ohranjanja čebele in čebelarstva za ohranitev kulturne dediščine ter naravovarstveni vidik.

Kompetence, ki jih kandidat pridobi:

 • zna potrošniku prikazati pomen čebel in čebelarstva za ohranjanje okolja in pri pridobivanju hrane,
 • zna senzorično oceniti čebelje pridelke,
 • pozna različne načine uporabe čebeljih pridelkov
 • pozna razlike med zasebnimi, poslovnimi in protokolarnimi dogodki
 • pozna pravila poslovnega komuniciranja in poslovnega bontona
 • pozna zakonske podlage pri pridelavi čebeljih pridelkov in izdelavi izdelkov iz čebeljih pridelkov.

Kako se registriram?