Programiranje SPA in brezstrežniška arhitektura – e-oblika

Program ponuja pregled trendov in tehnologij pri razvoju »Single Page Application programiranja SPA) ter »serverless« (brezstrežniško) arhitekturo. Usposabljanje obrazložilo uporabo orodij Angular, Firebase, RxJS v Typescript jeziku ter podalo pregled funkcionalnega programiranja na spletu s poudarkom na Elm jeziku.

Podrobnosti usposabljanja

Programerji, ki že poznajo uporabo Node.js, GIT in imajo izkušnje s spletnim programiranjem.

  1. Trendi in tehnologija pri razvoju SPA ter serverless arhitekturi, pregled orodij
  2. Typescript in Elm programski jezik
  3. Angular ogrodje ter Angular Material komponentne knjižnice in uporaba, Angular/Vue/React
  4. Firebase platforma
  5. NoSQL podatkovna baza
  6. Osnove funkcionalnega programiranja, atomarnega sistema oblikovanja

Spoznavanje Typescript in Elm programski jezik;

– spoznavanje Angular ogrodje;

– spoznavanje Angu lar Material komponentno knjižnico;

– spoznavanje Firebase platformo;

– spoznavanje NoSQL podatkovno bazo;

– spoznavanje osnove funkcionalnega programiranja ;

– spoznavanje atomaren sistem oblikovanja.

Kako se registriram?