Programiranje industrijskih krmilnikov in zaslonov na dotik

Siemensovi krmilniki so že dolga leta najpogosteje uporabljen krmilnik v industriji.

Z usposabljanjem bodo udeleženci spoznali Siemensovo orodje TIA Portal, s katerim se bodo naučili programirati krmilnike in zaslone na dotik. Usposabljanje bo temeljilo predvsem na praktičnem delu, tako da bodo udeleženci osvojili znanje, ki je potrebno za začetnike oz. bodo znali sami sprogramirati preprosto napravo.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina usposabljanja so:

 • zaposleni, se želijo naučiti programiranja krmilnikov in zaslonov na dotik :
 • zaposleni odrasli, ki se (bodo) pri svojem delu srečevali s programiranjem industrijskih krmilnikov in zaslonov na dotik
 • zaposleni serviserji industrijskih naprav,
 • PLC (kmilnik S7 300)
  • avtomatizacija z industrijskimi krmilniki – uvod,
  • osnovni pojmi v zvezi z industrijskimi krmilniki,
  • zgradba in konfiguracija krmilnikov družine SIMATIC S7-300,
  • programsko okolje TIA Portal,
  • standard za programiranje PLC IEC 61131-3 in definirani programski jeziki (FBD, LAD, SFC),
  • modularna zasnova uporabniškega programa in osnovne programske organizacijske enote (OB, FB, FC),
  • osnovne logične funkcije, primerjava s kontaktnimi načrti
  • časovniki in števniki,
  • izdelava preprostega uporabniškega programa v LAD in SFC,
  • zagon uporabniških programov, testiranje v načinu ONLINE, odpravljanje napak in simuliranje programov,
  • dopolnjevanje programa, optimizacija cikla,
  • varnost
 • HMI (zasloni na dotik)
  • lastnosti in funkcije HMI,
  • avtomatski režim,
  • ročni režim,
  • opozorila, alarmi,
  • parameteriziranje naprave,
  • alarmi,
  • diagnosticiranje simulirane okvare.

Udeleženci izobraževanja razvijajo in krepijo:

 • inovativnost in podjetnost
 • zmožnost integracije novih idej
 • skupinsko delo
 • algoritemsko razmišljanje
 • skrb za varnost ljudi in opreme

Kako se registriram?