Priprava kruhov, pekovskega peciva, testenin in drugih pekovskih izdelkov

V programu uposabljanja udeležencem ponujamo teoretična in praktična znanja s področja priprave kruhov, pekovskega peciva, drugih pekovskih izdelkov in testeninarstva.

Skozi usposabljanja bodo udeleženci pridobili teoretična znanja s področja uporabe ustreznih surovin in izbire primernih tehnoloških postopkov, v praktičnem delu, pa bodo teoretične vsebine nadgradili z izdelavo različnih izdelkov. Spoznali bodo postopke izdelave različnih kruhov, pekovskega peciva, testenin ter drugih pekovskih izdelkov, kakor tudi različne tehnike dela in tehnoloških postopkov.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina:

 • zaposleni v pekarnah,
 • zaposleni v obratih za izdelavo testenin,
 • kmetje/kmetice z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji,
 • zaposleni, ki želijo nadgraditi znanje z omenjenega področja in izboljšati svoje veščine ter pridobiti nove kompetence,
 • zaposleni brez ustrezne poklicne ali strokovne izobrazbe.
 • HACCP in higiena v živilskem obratu.
 • Pomen sistema HACCP in spremljevalnih programov.
 • Dejavniki tveganja v proizvodnji.
 • Osebna higiena in urejenost zaposlenih v živilskih obratih.
 • Higiena delovnega prostora in naprav.
 • Surovine v pekarstvu in testeninarstvu (katere surovine uporabljamo).
 • Spoznavanje različnih vrst mok in njihove značilnosti oziroma posebnosti.
 • Uporaba aditivov v pekarstvu in testeninarstvu.
 • Skladiščenje surovin in izdelkov.
 • Ustrezna priprava surovin.
 • Tehnološki postopki izdelave kruhov, pekovskega peciva in drugih pekovskih izdelkov (mesitev, oblikovanje, vzhajanje, peka, rezanje, pakiranje).
 • Tehnološki postopki izdelave različnih testenin.
 • Izračuni receptur.
 • Deklariranje končnih izdelkov.
 • Senzorična analiza (kaj je senzorična analiza in senzorično ocenjevanje kruhov, pekovskega peciva, testenin in drugih pekovskih izdelkov).
 • Trendi v pekarstvu.
 • Trendi v testeninarstvu.
 • Pozna in skrbi za ustrezno dokumentacijo.
 • Dojame pomen ustrezne higiene ter vodenja dokumentacije za zagotavljanje varnosti živil ter njihovo sledljivost.
 • Implementira usvojena znanja v praktično delo.
 • Zna pripraviti surovine ter izdelati različne izdelke.
 • Pozna vpliv različnih tehnoloških postopkov in izbiro surovin na kakovost končnega izdelka.
 • Izkazuje samostojnost pri izdelavi kruhov, pekovskega peciva, testenin in drugih pekovskih izdelkov.
 • Pozna temeljne senzorične lastnosti kruha, pekovskega peciva, testenin in drugih pekovskih izdelkov, ter prepozna njihove napake.

Kako se registriram?