Pridelava in predelava zelišč

Udeleženci programa bodo pridobili in/ali izboljšali kompetence na področju zeliščarstva, s katerimi bodo izboljšali kakovost svojega dela tako pri svetovanju ob prodaji zelišč in izdelkov iz zelišč, kakor tudi pri njihovi pridelavi, oskrbi, nabiranju in pripravi tradicionalnih izdelkov iz zelišč.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljne skupine bodo :

 • zaposleni, ki delajo kot prodajalci v kmetijskih zadrugah, vrtnarijah, cvetličarnah,
 • zaposleni, ki delajo v pridelavi zelišč in predelavi zelišč,
 • učitelji v osnovnih šolah, vzgojitelji v vrtcih,
 • zaposlene osebe brez poklicne oziroma strokovne izobrazbe,
 • zaposleni z izobrazbo, ki zaradi prestrukturiranja in dolgoročnih razvojnih projekcij ni več ustrezna,
 • zaposleni na lastni kmetiji.
 • Pridelovanje sadilnega materiala in zelišč v zavarovanih prostorih
 • Pridelovanje zelišč na prostem
 • Nabiranje zelišč v naravi
 • Predelava zelišč in dodelava zelišč
 • Izdelovanje tradicionalnih izdelkov iz zelišč
 • Trženje zelišč
 • Zakonodaja na področju pridelave, predelave in trženja zelišč

Udeleženec:

 • izvede vse postopke pri pridelavi in predelavi zelišč,
 • svetuje kupcem pri nakupu sadik zelišč o tehnologiji pridelave.

Kako se registriram?