Prehrana pri medicinsko indiciranih dietah

V zadnjih letih v Sloveniji opažamo povečano število oseb, še posebej otrok, mladostnikov in starejših, ki imajo medicinsko indicirano dietno prehrano.  Udeleženci programa bodo spoznali posebnosti prehrane, prehranski režim in prehranske omejitve pri posameznih dietah, normative zanje in izračune za polnovredne dietne obroke. Naučili se bodo sestaviti jedilnike za osebe z različnimi dietami, pri čemer bodo znali upoštevati normative in ekonomično uporabljati surovine. Poseben poudarek bo tudi na skrbi za urejenost kuhinje in vzdrževanje higiene.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina so zaposleni, ki želijo izboljšati kompetence na področju prehrane pri medicinsko indiciranih dietah.

Ciljne skupine bodo:

 • zaposleni, ki delajo v kuhinjah javnih zavodov in ustanov ter v različnih gostinskih obratih
 • vodje različnih kuhinj
 • Smernice zdrave in varovalne prehrane.
 • Prehranski normativi in normativi za pripravo obrokov pri medicinsko indiciranih dietah.
 • Priprava jedilnikov za medicinsko indicirane diete.
 • Priprava obrokov, primernih pri različnih dietah.
 • Uporaba HACCP sistema.
 • Pozna smernice varovalne prehrane.
 • Pozna ustrezne mehanske in toplotne postopke obdelave živil za pripravo dietnih obrokov.
 • Samostojno pripravi jedilnike, primerne za posamezne diete.
 • Samostojno pripravi jedi, primerne za posamezne diete.
 • Obvlada preprečevanje navzkrižne kontaminacije v kuhinji.
 • Ekonomično in odgovorno uporablja surovine.

Kako se registriram?