Predpisi omejujejo ali omogočajo

Udeleženci se seznanijo  s predpisi v izobraževalnem sistemu ter možnostmi, ki jih le ti dopuščajo za doseganje ciljev izobraževanja in komunikacije.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina so zaposleni v vzgoji in izobraževanju.

Poglobiti kompetence, ki so nujne za delo z dijaki v 21. stoletju. | Udeležence opolnomočiti za razumevanje in prevzemanje odgovornosti.

Poudarek je na naslednjih vsebinah:

 • odgovornost opredeljena v civilnem, kazenskem in šolskem pravnem sistemu
 • odgovornost mladoletnikov
 • odgovornost polnoletnih
 • opravičevanje odsotnosti kot pravica ali dolžnost
 • oblikovanje lastnih pravil znotraj ure, razreda, šole
 • sodelovanje med vsemi deležniki
 • mediacija med vrstniki, dijakom in učitelji, učitelji
 • pohvala kot notranja ali zunanja motivacija
 • prepoved kot kazen ali motivacija
 • osebni podatki kot orodje manipuliranja

S programom  udeleženci pridobijo naslednje kompetence:

 • razumevanje odgovornosti opredeljene v civilnem, kazenskem in šolskem pravnem sistemu, odgovornosti mladostnikov in polnoletnih
 • razumevanje avtoritete
 • razumevanje sodelovanja vseh deležnikov
 • razumevanje lastne vloge in vloge drugih in s tem povezane odgovornosti
 • poznavanje in uporabljanje mediacije, pohvale in prepovedi
 • oblikovanje lastnih pravil znotraj ure, razreda, šole
 • prepoznavanje osebnih podatkov kot orodje manipulacije

Kako se registriram?