Poznavanje strežnih veščin – višja kakovost opravljenih storitev v gostinstvu

Udeleženci programa bodo pridobili in/ali izboljšali svoje strokovno znanje na področju komunikacije z gosti ter stroke. Delo natakarja je največkrat priložnost za mlade, ki iščejo delo preko študentskega servisa ali priložnostno zaposlitev. Ti zaposleni pogosto nimajo nikakršnih izkušenj s področja strežbe, kar zagotovo vpliva tako na kvaliteto kakovosti opravljenih storitev kakor tudi na zadovoljstvo gostov. Prav tako se zaposleni, ki imajo ustrezno strokovno izobrazbo premalo posvečajo sodobnim trendom na področju stroke. Program bo omogočil, da bodo zaposleni v strežbi s pridobljenim znanjem opravljali svoje strokovno delo kvalitetneje in lažje v smislu višje kakovosti opravljenih storitev in boljše komunikacije z gosti in drugimi zaposlenimi.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina so vsi zaposleni v gostinstvu in turizmu, ki želijo izboljšati svoje znanje na področju stroke z namenom kvalitetnejšega opravljanja dela, višje kakovosti gostinskih storitev in večjega zadovoljstva gostov in zaposlenih.

Ciljne skupine:

• zaposleni, ki delajo v strežbi
• zaposleni, ki bi si želeli opravljati delo v strežbi.

Cilj programa usposabljanja je izboljšanje strokovnega znanja zaposlenih s poudarkom na komunikaciji z gosti in sodelavci, sodobnih trendih ter večji kakovosti opravljenih storitev na področju gostinstva in turizma.

Kodeks vedenja (odnos do gostov,sodelavcev, dela in podjetja, osebna urejenost,reševanje pritožb in reklamacij, vrste in tipi gostov, poznavanje lastne ponudbe, vsebina ponudbe,kombiniranje hrane z vinom ali pivom, itd.)

Espresso umetnost, kultura in kava (zgodovina kave, kava kot rastlina, praženje in receptura kave, pravilno rokovanje z espresso aparatom, itd.)

Poznavanje in postrežba vin (pridelava vina, vinorodne dežele in njihovi okoliši, tipični predstavniki vinskih sort po vinorodnih okoliših, penina ali šampanjec, postrežba različnih vrst vin in penin, pravila pisanja meni karte in druženja jedi z vini – »food pairing«).

Mešane pijače (uvod in zgodovina mešanja pijač, inventar in barski pribor, ureditev bara in barskega pulta, pijače in dodatki, potrebni za mešanje koktajlov in mešanih barskih pijač, priprava ledu in sladkornega sirupa, kaj moramo še vedeti preden začnemo pripravljati barske mešane pijače, pravilno razumevanje in uporaba recepture, spoznavanje skupin mešanih barskih pijač, praktične vaje: mice-en-place in priprava mešanih barskih pijač – trening, priprava okraskov in dekoracije).

Udeleženec:

• pozna elemente in načine uspešne komunikacije z gosti in sodelavci,
• pozna načine reagiranja v konfliktnih situacijah,
• pozna načine svetovanja gostom pri izbiri hrane in pijač,
• pozna zgodovino kave ter osnove pridelave kave,
• pozna opremo in inventar v strežbi,
• pozna pridelavo vin,
• pozna tehnike in pripravo mešanih pijač.

Kako se registriram?