Poznavanje in izvajanje higienskih smernic (v živilskih obratih)

Program temelji na načelih HACCP-a, s poudarkom na poznavanju in upoštevanju dobrih higienskih praks pri pripravi obrokov, v proizvodnji (in prodaji) pekovskih ter slaščičarskih izdelkov. Je praktično naravnan,  izhaja  iz konkretnih potreb slušateljev, z takojšnjim prenosom teorije v prakso. Tekom programa bo omogočena izmenjava mnenj, izkušenj in primerov dobrih praks.

Podrobnosti usposabljanja

Obstoječi in novi (lastni in drugi) kadri, ki  pri svojem delu izvajajo storitve čiščenja prostorov in opreme ali sodelujejo v procesu priprave oz. prodaje živil (pekovskih izdelkov)  in potrebujejo osnovna, temeljna znanja ali nova, dodatna znanja; praviloma so starejši in nižje izobraženi kadri.

 1. Splošna strokovna znanja in veščine

splošno o higienskih smernicah (kaj, kdo, kdaj, kako čisti oz. vzdržuje); osnovni dejavniki čiščenja; kemični dejavniki čiščenja; čiščenje- pripomočkov, vrhnjih površin in talnih površin; uporaba in vzdrževanje pripomočkov in krp; uporaba in vzdrževanje strojne opreme; posebna čiščenja in dezinfekcija; ravnanje z odpadki; načrtovanje časa; priprava na delo in zaključek dela.

 1. Osebna kakovost storitev:

osebna kakovost; osebna higiena in higiena rok.

 1. Medsebojni odnosi, osredotočenost na odjemalce, timsko delo:

komuniciranje v skupini; pritožba je darilo; različne generacije skupaj v skupini.

Za samostojno izvajanje postopkov čiščenja v živilskih obratih:

 • poznavanje določil HACCP-a
 • priprava na delo (voziček, stroj, pripomočki, čistila,..) in zaključek dela,
 • obvladovanje pravilnega zaporedja opravil,
 • pravilna uporabo pripomočkov,
 • kakovostna izvedba storitve,
 • racionalna poraba materiala, pripomočkov in energije,
 • upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu,
 • upoštevanje pravil o varovanju okolja.

Kako se registriram?