Poklicne aktivnosti tehnika zdravstvene nege in bolničarja negovalca 2. del

V programu udeleženci ozavestijo znanja iz področja informacijske – komunikacijske varnosti podatkov, o vedenju novih generacij (˝y˝ ali milenijci) ter z senzoričnim gledališčem pridobijo izkušnjo se vživeti v pacienta. Z navedenimi vsebinami zdravstveno-negovalno osebje domovih za starejše, zdravstvenih zavodih ter v socialno-varstvenih zavodih poglobijo znanja iz področja zdravstvene nege.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina programa so zdravstveno-negovalno osebje domovih za starejše, zdravstvenih zavodih ter v socialno-varstvenih zavodih, ki pri svojem poklicenem delu spremljajo osebe vključene v program pripravništva za pridobitev poklica tehnik zdravstvene nege in bolničar negovalec.

Vsebine programa so:

Sklop 1: Varnost in informatika:

 • varovanje osebnih podatkov,
 • zdravstvena dokumentacija in zakonodaja glede varovanja občutljivih podatkov,
 • načini zavarovanja občutljivih osebnih podatkov,
 • varna raba pametnih telefonov, tablic,
 • spletne nevarnosti in zaščita,
 • preprečevanje različnih tveganj (biološka, kemijska, fizikalna, ergonomska tveganja),
 • skrb za varnost na delovnem mestu,
 • ukrepi v primeru incidentov (vbodi, vrezi, kontaminacije).

 

Sklop 2: Senzorično gledališče – vživimo se v pacienta:

 • simulacija »biti pacient« v procesu zdravstvene nege,
 • refleksija in evalvacija,
 • predavanje udeležencem o pomenu terapevtske komunikacije.

 

Sklop 3: Mladostnik, mentor in etika v sodobni družbi:

 • značilnosti mladostnika,
 • uspešni načini vodenja mladostnika na delovnem mestu,
 • reševanje konfliktov,
 • načini vzpostavljanja dobrih, učinkovitih medosebnih odnosov s pacienti, svojci, pripravniki, sodelavci,
 • predstavitev nekaterih ključnih pojmov (avtonomija, dostojanstvo, interesi, pravice, dolžnosti, koristi, oseba, odgovornost, vrednote, tehnologija, …)
 • vpliv tehnologije na razumevanje človeka in življenja,
 • moralno-etične dileme v zdravstveni negi in medicini,
 • odgovornost zdravstvenega delavca v odnosu do pacienta, poklica in družbe.

 

Sklop 4: Kako napisati članek, prispevek:

 • vrste člankov,
 • idejna zasnova članka (kaj, kako, komu, zakaj),
 • iskanje primerne literature,
 • struktura članka,
 • citiranje, navajanje virov,
 • predstavitev, objava članka.

Udeleženec pridobi naslednje kompetence:

 • pozna zakonske pravice občutljivih osebnih podatkov pacienta,
 • pozna načine zavarovanja občutljivih osebnih podatkov pacienta v zdravstvu,
 • pozna načine zavarovanja osebnih podatkov v družbenih omrežij,
 • spozna spletne nevarnosti ter načine zaščite,
 • pozna pomen empatične komunikacije s pacientom in svojci ali drugimi bližnjimi,
 • se zaveda vpliva tehnologije in drugih sodobnih izzivov na določene pojme v etiki (nedotakljivost človekovega življenja, dostojanstvo, človek kot celota, dolžnosti, vrednote na sebi, …),
 • se zaveda, da je način komunikacije lahko povod za konfliktno situacijo,
 • pozna uspešne načine vodenja mladostnika na delovnem mestu,
 • pozna vpliv čustev za učenje in delo,
 • zave se vpliva zunanje in notranje motivacije za delo,
 • zave se pomena varnega delovnega okolja,
 • pozna temeljne osnove za pisanje članka.

Kako se registriram?