Poklicne aktivnosti tehnika zdravstvene nege in bolničarja negovalca 1. del

V programu udeleženci ozavestijo način izobraževalnega sistema v RS, razvojne značilnosti mladostnika, vloga mentorja za učinkovito učenje in pridobivanje veščin v okviru poklicnih kompetenc tehnika zdravstvene nege in poklicnih kompetenc bolničarja negovalca. Praktični del vključuje predstavitve aktivnosti zdravstvene nege in nege in oskrbe pri:

 • izbiri in pravilni uporabi osebne varovalne opreme,
 • enteralnem in parenteralnem načinu hranjenja,
 • aplikaciji zdravil,
 • osebni higieni s poudarkom na anogenitalni negi in higieni ustne votline,
 • aplikaciji s.c, in i.m. injekcije,
 • izločanju in odvajanju,
 • uporabi informacijske – komunikacijske tehnologije na področju ZN.

Z navedenimi vsebinami zdravstveno-negovalno osebje domovih za starejše, zdravstvenih zavodih ter v socialno-varstvenih zavodih pridobijo znanja o različnih didaktičnih pristopih pri izvajanju aktivnosti zdravstvene nege.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina programa so zdravstveno-negovalno osebje domovih za starejše, zdravstvenih zavodih ter v socialno-varstvenih zavodih, ki pri svojem poklicnem delu spremljajo osebe vključene v program pripravništva za pridobitev poklica tehnik zdravstvene nege in bolničar negovalec.

Vsebine programa so:

 1. Izobraževalni sistem na področju vzgoje in izobraževanja v RS;
 2. Razvojne značilnosti mladostnika;
 3. Vloga mentorja za učinkovito učenje;
 4. Sodelovanje šole z zdravstvenimi in socialnovarstvenimi zavodi;
 5. Delo z dijaki, ki zahtevajo posebno obravnavo;
 6. Učne delavnice – praktičnih prikaz ciljev pouka:
  • didaktični pristopi pri poučevanju o izbiri in uporabi osebne varovalne opreme,
  • didaktični pristopi pri poučevanju higiene ustne votline,
  • didaktični pristopi pri poučevanju enteralnega in parenteralnega hranjenja,
  • didaktični pristopi pri poučevanju aplikacije zdravil,
  • didaktični pristopi pri poučevanju aktivnosti izločanju,
  • didaktični pristopi pri poučevanju aplikacije s. c. in i. m. injekcije,
  • didaktični pristopi pri aplikaciji tveganih zdravil,
  • uporaba informacijske – komunikacijske tehnologije v zdravstveni negi,
  • didaktični pristopi pri izvajanju osebne higiene pacienta s poudarkom na anogenitalni negi.
 7. Poročilo o zdravstveni negi pacienta z učnimi situacijami (on-line).
 8. Praktično delo na delovnem mestu v kliničnem okolju.

Udeleženec pridobi naslednje kompetence:

 • poglobitev znanja z različnimi metodami učnega procesa v šolskem in kliničnem okolju,
 • spoznavajo vlogo mentorja,
 • spoznajo duševne procese in značilna vedenja današnjega mladostnika,
 • spoznajo vsebine programa zdravstvena nega in bolničar negovalec pri življenjski aktivnosti hranjenje in pitje, osebni higieni in urejenosti, izločanju in odvajanju, aplikaciji zdravil,
 • poglobijo didaktične pristope pri poučevanju življenjske aktivnosti hranjenje in pitje, osebni higieni in urejenosti, izločanju in odvajanju, aplikaciji zdravil,
 • poglobijo znanje računalniškega dokumentiranja podatkov,
 • spoznajo kakovostne informacije iz področja zdravstvene nega na spletu,
 • osebni in strokovni razvoj udeležencev.

Kako se registriram?