Paliativne veščine v negi in oskrbi – e-oblika

Program obsega 50 ur. 35 ur programa obsega teoretične in praktične vsebine v on-line obliki, 15 ur poteka v obliki praktičnih vaj na delovnem mestu v zdravstvenem zavodu, domovih za starejše, socialno-varstvenem zavodu ali v negi in oskrbi na domu.

V programu se slušatelji seznanijo s potekom napredovale bolezni, pričakovanimi simptomi in načinom opazovanja pacienta/uporabnika. Spoznajo možnosti nefarmakološkega lajšanja simptomov. Naučijo se oskrbe pacienta/uporabnika v zadnjem obdobju življenja.

Teoretični del vsebuje tudi podana področja nemedicinskih strok, kot so filozofija, antropologija, teologija in etnologija. Slušatelji se seznanijo s področjem nemedicinske oskrbe, s poudarkom na vidikih duhovnosti in duhovne oskrbe. Prav tako se seznanijo s procesom žalovanja, pomenom tradicije, obredja in navad v času umiranja.

Slušatelji pridobijo dodatna znanja in veščine s področja skrbi za neozdravljivo bolne in umirajoče. Vse podane vsebine prispevajo k:

 • boljšemu razumevanju paliativnega pristopa,
 • uporabi načel paliativnega pristopa pri vsakdanjem delu,
 • kvalitetnejši izvedbi paliativne oskrbe,
 • osebnemu in strokovnemu razvoju udeležencev.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina programa so zdravstveno negovalni kader v zdravstvenem zavodu ali domovih za starejše, socialno-varstvenem zavodu ali v negi in oskrbi na domu, kjer je opaženo pomanjkljivo znanje (teoretično in praktično) skrbi za pacienta/uporabnika z neozdravljivo boleznijo in za umirajoče.

 • veščine paliativnega pristopa,
 • prepoznava simptomov napredovale bolezni,
 • najpogostejše intervencije zdravstvene nege in pomoči in oskrbe ob postelji umirajočega pacienta/uporabnika,
 • zadnje obdobje življenja,
 • komunikacija z umirajočim pacientom/uporabnikom in svojci,
 • duhovne razsežnosti paliativne oskrbe.

Udeleženec pridobi naslednje kompetence:

 • zna prepoznati simptome napredovale bolezni,
 • pozna vidike celostnega trpljenja pacienta/uporabnika in njegovih bližnjih,
 • zna prepoznati obdobja umiranja,
 • pozna intervencije zdravstvene nege, pomoči in oskrbe ob umirajočem pacientu/uporabniku,
 • pozna pomen komuniciranja s pacientom/uporabnikom in njegovimi bližnjimi.

Kako se registriram?