Osnove grafičnega oblikovanja v poslovnem svetu

Grafično oblikovanje v poslovnem okolju pomeni pripravo in estetsko oblikovanje različnega promocijskega, predstavitvenega materiala, kot so npr. reklamni letaki, vabila, vizitke, priložnostni znaki… in razumevanje svetovnega spleta ter pripravo oblike in slikovnega materiala za objavo na spletu. Namen dobro pripravljenega promocijske materiala je večja prepoznavnost in konkurenčnost podjetja na trgu.

Program nudi poznavanje in uporabo različnih računalniških programov, ki so namenjeni oblikovanju izdelkov za določeno področje grafičnega oblikovanja.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina so zaposleni, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu.

Prav tako so ciljna skupina vsi, ki želijo izboljšati kompetence na področju grafičnega oblikovanja, ki bodo izboljšale njihovo učinkovitost in kakovost dela s poznavanjem najnovejših tehnologij, materialov in sredstev.

Ciljne skupine bodo:

 • samostojni podjetniki,
 • zaposlene osebe brez poklicne oz. strokovne izobrazbe,
 • zaposleni z izobrazbo, ki zaradi prestrukturiranja in dolgoročnih razvojnih projekcij ni več ustrezna.
 • Oblikovanje znaka
 • Oblikovanje enolistnih tiskovin
 • Oblikovanje večlistnih tiskovin
 • Oblikovanje infografike
 • Oblikovanje spletne pasice

Tečajnik zna:

 • uporabiti temeljne oblikovno-tehnoloških standarde vnosa in produkcije analognih in digitalnih zapisov slike za različne potrebe;
 • načrtovati izvedbo ter funkcijske in estetske sisteme vrednotenja slikovnega gradiva za potrebe oblikovanja;
 • skrbno izbrati besedilo in slikovno gradivo za potrebe oblikovanja predstavitvene brošure, vabila, spletne pasice in oglasa;
 • pozna osnovne značilnosti, ki so potrebne za učinkovito oblikovanje znaka, enolistnih in večlistnih tiskovin, infografike in spletne pasice;
 • uporabiti ustrezen računalniški program, orodja in postopke dela za oblikovanje določenega izdelka;
 • izbrati in določiti ustrezno barvo, slikovni material, obliko črk in postavitev besedila pri oblikovanju določenega izdelka;
 • medsebojno uskladiti grafične elemente.

Kako se registriram?