Osnove digitalne fotografije. Od zajemanja do urejanja fotografij

V tečaju bomo najprej spoznali temeljne principe digitalnega fotoaparat, digitalne fotografije, svetlobe, ki je potrebna pri fotografiranju in osnove urejanja digitalnih fotografij. V drugem delu bomo te principe nadgradili s spoznanjem estetskih vrednot digitalne fotografije in z vizualnim jezikom, brez katerega težko gradimo na kompoziciji digitalne fotografije.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina so zaposleni, ki želijo izboljšati kompetence na področju digitalne fotografije.

Ciljne skupine so:

 • zaposlene osebe brez poklicne oz. strokovne izobrazbe.
 • samostojni podjetniki, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu.
 • zaposleni z izobrazbo, ki zaradi prestrukturiranja in dolgoročnih razvojnih projekcij ni več ustrezna.
 • Poslovni sekretarji
 • Direktorji
 • Kadrovska služba
 • Kmetje, ki promovirajo svoje izdelke
 • Samozaposleni, ki želijo izdelati svoje promocijsko in informacijsko gradivo
 • Prodajni oddelek
 • Vodje poslovnih enot
 • Oblikovalci interierja
 • Stilisti
 • Urbanisti
 • Slikarji
 • Projektanti
 • Arhitekti
 • Aranžerji
 • Spoznavanje osnovnih nastavitev in menijev na digitalnem fotoaparatu.
 • Spoznavanje osnovnih nastavitev na digitalnem fotoaparatu za osvetlitev.
 • Spoznavanje svetlobnih virov.
 • Sence in razpršenost svetlobe.
 • Osvetlitve in uporaba svetlobe.
 • Fotografiranje pri naravnih in umetnih virih svetlobe.
 • Difuzor/razpršilo-lastnosti in vrste.
 • Razlike med analogno in digitalno fotokamero.
 • Kompozicija v fotografij.
 • Obdelava fotografij v grafičnem programu.

Udeleženec:

 • Načrtuje metodološke in izvedbene komponente fotografiranja.
 • Prakticira osnovne nastavitve na digitalnem fotoaparatu.
 • Prakticira z nastavitvami: zaklop, zaslonka in občutljivost.
 • Razume in uporablja različne svetlobne vire in njihovo kombinacijo.
 • Pravilno izbere dodatno osvetlitev pri naravni in umetni osvetlitvi.
 • Razume pomen direktne in indirektne svetlobe.
 • Razume nastanek ostrih oz. mehkih robov v odvisnosti od vrste svetlobe.
 • Uporablja učinke osvetljevanja pri posameznih zvrsteh.
 • Razume elemente osvetlitve v slikovne mpomenu.
 • Načrtuje in fotografira izbrano temo
 • Razume vlogo kompozicije pri fotografiranju

Kako se registriram?