Okusi Slovenije – Doživetja prehranske kulturne dediščine turizma

Udeleženci programa bodo pridobili in/ali izboljšali kompetence na področju prehranske kulturne dediščine in gastronomije, ki predstavlja osnovo za razvoj različnih turističnih in pedagoških programov v Sloveniji in svetu.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina so zaposleni, ki želijo izbojšati ali pridobiti nove kompetence s področja prehranske kulturne dediščine in gastronomije ter turizma.

Ciljne skupine so:

• Zaposleni v vseh turističnih sektorjih.
• Ponudniki gostinskih storitev.
• Zaposleni na turističnih kmetijah.
• Zaposleni na področju kulturne dediščine.
• Pedagoški delavci in delavke.

Glavni cilj programa je izboljšanje kompetenc ali pridobitev novih kompetenc zaposlenih na področju turizma, gostinstva, kulturne dediščine in vseh nivojev šolstva.

Teoretični del:

• Kulinarične spremembe v različnih družbenih in geografskih okoljih.
• Sestavine za pripravo jedi, vsakdanja in praznična prehrana, kuharske knjige skozi zgodovino.
• Gastronomske regije Slovenije z značilnimi jedmi in pijačami.
• Lokalne in regionalne tržne znamke v gastronomiji.
• Evropska destinacija odličnosti (EDEN).
• Gastronomske prireditve in festivali.
• Analiza primerov dobrih praks pri vključevanju prehranske kulturne dediščine v sodobno turistično ponudbo.
• Gastronomija, turistični spominki in trendi v gastronomiji.

Praktični del:
• Celodnevna strokovna ekskurzija ali več krajših strokovnih ogledov: Dežela kozolcev, Matjaževa domačija, Oštarija v Dolenjskih Toplicah, repnica Najger…

Udeleženec pozna in razume zgodovinski razvoj ter posebnosti gastronomije v Sloveniji in svetu. Spozna regionalne značilnosti prehrane in njene družbene in zgodovinske značilnosti ter razlike. Spozna sodobne trende, združenja, tržne znamke v gastronomiji ter možnosti vključevanja gastronomske dediščine v turistično ponudbo.

Kako se registriram?