OBLIKOVANJE PROSTORA Z RASTLINAMI

Udeleženci programa bodo pridobili in/ali izboljšali kompetence na biotehniškem področju Oblikovanja prostora z rastlinami in sicer tako, da bodo poglobili in razširili strokovna znanja, generična znanja in spretnosti ter poklicne zmožnosti. Pridobili bodo specifične kompetence ter razvijali znanja o načrtovanju in oblikovanju,kompoziciji v prostorih, zlasti poznavanje zakonitosti in načel izdelave cvetličnih dekoracij in izvajanje storitev na tem področju. Spoznali bodo kako oblikujemo in ustvarjamo vizualno prostorov z izvajanjem storitev na tem področju, kako izdelujemo cvetlične dekoracije, kako promoviramo svoje delo, gradimo svojo kariero.

Podrobnosti usposabljanja

 • Zaposleni, ki delujejo  v storitveni dejavnosti cvetličarstva in vrtnarstva,
 • zaposlene osebe brez poklicne kvalifikacije oz. strokovne izobrazbe,
 • zaposleni z izobrazbo, ki zaradi prestruktuiranja in dolgoročnih razvojnih projekcij ni več ustrezna.
 • Izboljšanje kompetenc zaposlenih na področju storitvene dejavnosti oblikovanja prostora z rastlinami za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.
 • Izboljšanje učinkovitosti in kakovosti njihovega dela.
 • Značilnosti oblikovanja prostorov z rastlinami.
 • Načela oblikovanja in urejanja prostorov z rastlinami.
 • Materiali za oblikovanje prostora z rastlinami, pripomočki, orodja in tehnike dela.
 • Načrtovanje, priprava, izvedba in kontrola kakovosti načrtovanega dela, racionalne porabe materialov, časa, energije ter oskrba materialov in izdelkov.
 • Kalkulacije izdelkov.
 • Varovanje zdravja in okolja.
 • Komunikacija s sodelavci, naročniki in strankami.
 • Načrtuje, organizira, pripravi in izbere ustrezne materiale za izbrane izdelke.
 • Pripravi in uporabi materiale, pripomočke, orodja, tehnike dela za izvedbo cvetlične dekoracije.
 • Pozna načela oblikovanja in kompozicije v prostoru.
 • Izvede celoten potek dela od načrtovanja do izvedbe cvetlične dekoracije/storitve oblikovanja z rastlinami v prostoru.
 • Upošteva predpise varnosti, požarne varnosti in zdravja pri delu.
 • Izvede kalkulacijo porabe materialov, dela energije.
 • Zna zagotoviti kakovost opravljene storitve ob upoštevanju vseh predpisov.
 • Zna zagotovit trajnostni razvoj stroke ob upoštevanju in ohranjanju kulturne dediščine ter naravnih zakonitosti slovenskega prostora, slogov v prostoru.
 • Zna komunicirati s strankami, naročniki in s sodelavci.
 • Zna uporabljati splet in druge medijske možnosti za osebni in strokovni razvoj.

Kako se registriram?