Oblikovanje medsebojne komunikacije v kolektivu z uporabo sodobnih IKT orodij

Namen usposabljanja je, da zaposleni v javni upravi, ki delajo s strankami, pridobijo znanja s področja sodobne IKT tehnologije in jo znajo ustrezno in učinkovito uporabljati. Zaposleni se praviloma pri svojem delu srečajo z uporabo različnih programov, vendar jim pogosto manjka poglobljeno znanje, zato je namen usposabljanja izboljšati kompetence na področju uporabe IKT orodij za medsebojno komunikacijo in komunikacijo s strankami ter bodo izboljšali njihovo učinkovitost in kakovost dela s poznavanjem najnovejših tehnologij in orodij ter ustrezno poslovno komunikacijo.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina so zaposleni, ki želijo izboljšati kompetence na področju uporabe IKT orodij za medsebojno komunikacijo in komunikacijo s strankami ter bodo izboljšali njihovo učinkovitost in kakovost dela s poznavanjem najnovejših tehnologij in orodij.

Ciljne skupine bodo:

  • zaposleni, ki delajo v izobraževalnem sektorju,
  • zaposleni, ki pri svojem delu uporabljajo računalniško opremo
  • zaposleni, ki imajo pri svojem delu stik s strankami,

Na usposabljanju bodo udeleženci najprej preverili svojo usposobljenost glede uporabe orodij paketa Office, nato se bodo praktično uporabili elektronsko pošto, koledar, utrdili in oz. nadgradili znanje glede uporabe urejevalnika besedil, urejevalnika zapiskov, urejevalnika preglednic in sistema za pripravo in izvedbo anket.

S pomočjo različnih praktičnih vaj bodo utrdili načine medsebojna komunikacija med sodelavci in s strankami.

  • Razvijanje digitalne pismenosti z orodij v paketu Office 365,
  • pridobi znanja za samostojno uporabo in razreševanje vsakodnevnih situacij s pomočjo orodij v paketu Office 365,
  • pridobi znanja za samostojno nadgrajevanje znanja in spremljanja novosti,
  • pridobi znanja s področja medosebne komunikacije s sodelavci in strankami.

Kako se registriram?