Nemščina v podjetju – komunikacijski tečaj poslovne nemščine

Udeleženci bodo v okviru programa usvajali znanje poslovnega nemškega  jezika, ki se uporablja v podjetju. Poudarek bo na prodajnih procesih (povpraševanje, ponudba, naročilo, dobava, račun, reklamacija), na telefonskih pogovorih, vodenju prodajnih in pogajalnih razgovorov na sejmu, na predstavitvi podjetja, izdelkov oz. storitev, ki se prodajajo/kupujejo in na poslovni korespondenci. Znanje bodo udeleženci lahko uporabili pri svojem delu s poslovnimi partnerji iz tujine, s čimer bodo izboljšali učinkovitost in kakovost svojega dela. Udeleženci programa bodo pridobili kompetence in spretnosti  v pisni in ustni komunikaciji pri poslovni nemščini, s poudarkom na ustni komunikaciji.

Podrobnosti usposabljanja

Zaposleni, ki želijo izboljšati kompetence na področju uporabe poslovne nemščine: ciljna skupina bodo zaposleni v podjetjih, ki se pri svojem delu srečujejo s poslovno komunikacijo v nemškem jeziku, oziroma se znajdejo v delovni situaciji, kjer morajo uporabiti svoje znanje nemškega poslovnega jezika.

V programu bomo razvijali predvsem kompetenco sporazumevanja v tujem poslovnem jeziku, s poudarkom na sporazumevanju s poslovnimi partnerji.

Udeleženci bodo ob samostojnem delu delali tudi v dvojicah in v skupinah – razvijali bomo kompetenco timskega in sodelovalnega dela.

Pri delu bomo uporabljali tudi digitalne vsebine – razvijali bomo digitalno kompetenco.

Pri predstavitvah svojih izdelkov bodo udeleženci kreativni in podjetni in razvijali kompetenco javnega nastopanja.

  • Razumevanje osnov hidravlike in hidravličnih komponent
  • Napredno poznavanje funkcionalnosti hidravličnih komponente v ventilu
  • Napredno znanje s področja materialov
  • Napredno znanje s področja toplotnih obdelav in površinskih zaščit
  • Spoznati različne pristope k vrednotenju izdelka (eksperiment, računalniška analiza)
  • Razumevanje in aplikativna uporaba računalniških
    (analitičnih in numeričnih) pristopov

Kako se registriram?