NEMŠČINA NA DELOVNEM MESTU

Udeleženci programa bodo obnovili in nadgradili že obstoječe znanje nemškega jezika in spoznali ter usvojili temeljno terminologijo strokovnega področja strojništva, lesarstva in prodaje v nemškem jeziku, katero bodo lahko uporabili tako na delovnem mestu s poslovnimi partnerji kot prebiranjem strokovne literature..

Podrobnosti usposabljanja

Zaposleni v lokalnih zavodih in gospodarstvu

Temeljni cilj programa je izboljšanje jezikovnih kompetenc in s tem dvig uspešnosti na delovnem mestu

·       Utrjevanje znanja osnovnih slovničnih pravil in uporabe s pomočjo konverzacije
·       Spoznavanje strokovnega besedišča.
·        Poslovna komunikacija v nemščini.
·       Osnove strategij prodajanja na nemškem trgu.
·       Razumevanje navodil in poslovnih dopisov v nemškem jeziku
.       Pridobivanje samozavesti pri komunikaciji s pomočjo vaj v paru

  • poznavanje strokovne terminologije na področju strojništva, lesarstva in komerciale,
  • poznavanje kulturnega okolja in pravila predstavitve poslovnem svetu,
  • pozna sodobne trende na področju pisne komunikacije,
  • pozna pravila za izgovorjavo,
  • pozna orodja in pripomočke za samostojno nadgrajevanje znanja jezika

Kako se registriram?