Nadgradnja veščin in ustvarjalnega izražanja ter novosti sodobnega časa, pomembne za vzgojo v predšolskem obdobju

Z izvajanjem vsebin iz programa okrepimo udeleženčevo poklicno kompetentnost, osebni razvoj in intenzivnejše delovanje v sodobni družbi.

Vsebinski poudarek usposabljanja je na poglobitvi veščin uporabe IKT pri komunikaciji s starši, sodelavci in drugimi deležniki; na sodobnih bralnih strategijah v predšolskem obdobju; pripovedovanju zgodb, gledališkem ustvarjanju s predšolskimi otroki; na tem, kaj lahko storimo za duševno zdravje že na predšolski stopnji; poteku in posledicah prijazne vzgoje; prepoznavanju izkušenj za krepitev dobrih odnosov.

Udeleženci bodo cilje usposabljanja dosegli na interaktivnih predavanjih v živo in prek videokonferenc, s samostojnim raziskovanjem, z implementacijo zasnovanih aktivnosti pri delu z otroki v vrtcu, domačimi pripravami, aktivnostmi z otroki, analizami in refleksijami, kar bodo dokazovali z oddajo svojih izdelkov v spletno učilnico.

Podrobnosti usposabljanja

Zaposleni strokovni delavci v vrtcih in drugih vzgojno-varstvenih ustanovah, vzgojitelji/-ce in pomočniki/-ce vzgojiteljev/-ic predšolskih otrok. Kandidati imajo v času vključitve v usposabljanje sklenjeno pogodbo o zaposlitvi v vzgojno-varstveni ustanovi.

Vsebina je razdeljena na več tem: Jezik in pravljice, Vzgoja, medosebni odnosi in duševno zdravje jezik in pravljice in.  Karierna orientacija v predšolskem obdobju.

V okviru prve tematike je vsebina osredotočena na komunikacijo in uradne dopise, bralne strategije v predšolskem obdobju ter pripovedovanje zgodb in njihovo uprizarjanje.  Druga tematika se osredotoča na izboljšanje duševnega zdravja v otroku in mladostništvu s poudarkom na vzgoji, ki je otrokom prijazna in vključuje tudi ustrezno komunikacijo. Kot temeljni mehanizem so v ospredju tudi medčloveški odnosi. Zadnja tematika pa na podlagi opravljenih raziskav vključuje razvijanje kompetenc za izzive s sodobnih svetom.

Udeleženci pridobijo spretnosti, ki jim bodo v podporo pri uvajanju novosti pri organizaciji dela, uvajanju inovacij na področju vzgojnih pristopov in tehnik (učinkovito ravnanje z e-komunikacijskimi orodji; veščina asertivnega komuniciranja z otroki in sodelavci ipd.). Okrepijo bralno pisne zmožnosti in prepoznajo pripovedovanje zgodb kot pedagoško orodje ter kot podlago za uprizoritve.  Udeleženec ozavesti učinkovito komunikacijo z otroki in zaposlenimi, ozavesti in prepoznava lastno delovanja, zna prepoznati težave v odnosih.

Kako se registriram?