Načrtovanje ter izvedba elektropnevmatskih rešitev, programiranja ter zajema podatkov s stroja (MES)

V  programu  bo  obdelana priprava komprimiranega  zraka, nadgradilo se bo znanje s področja pnevmatike in elektro pnevmatike. Poleg  tega  bodo udeleženci spoznali krmilne in  regulacijske  sisteme, programiranje  PLK ter v zaključku tudi  zajem  in  analizo podatkov iz avtomatiziranih strojev, kar je trend Ind. 4.0

Podrobnosti usposabljanja

Zaposleni,   ki   nimajo   ustreznih   osnovnih   strokovnih   in specifičnih znanj tehničnih smeri (osnove mehatronike). Zaposleni, ki želijo napredovati ali zamenjati delovno mesto in nimajo ustreznih specifičnih strokovnih znanj z navedenega področja.

Priprava komprimiranega zraka ter načrtovanje ter izvedba rešitev s področja elektropnevmatike

Enegry saving –varčevanje z energijo

Delo s starter kitom, izvedba električnih vezav ter PLKprogramiranja

Delo z MAP napravami, diagnostika naprave, zahtevnejše delo

Zajem podatkov s strojev, analiza pridobljenih podatkov

Praktična naloga (test)

Udeleženec :

  • spremlja in evidentira zahtevane merilne parametre stroja,
  • prepozna osnovne krmilne elemente stroja,
  • prepozna in odpravi manjše okvare,
  • rokuje s krmilnikom naprave ter upravlja z vhodno izhodnimi krmilnimi elementi,
  • upravlja in nastavlja procesne, električne in mehanske veličine in parametre,
  • zajema podatke s stroja.

Kako se registriram?