Načrtovanje in organiziranje prehrane v socialnovarstvenih zavodih

Program usposabljanja udeležencem ponuja pridobitev teoretičnih in praktičnih znanj s področja načrtovanja in pripravljanja obrokov v socialnovarstvenih zavodih.

V teoretičnem delu bodo udeleženci pridobili in/ali poglobili predvsem znanja glede načel ustreznega prehranjevanja v socialnovarstvenih zavodih, kakor tudi glede načrtovanja in priprave obrokov za skupine varovancev s posebnimi prehranskimi zahtevami – dietna prehrana, uživanje hrane s spremenjeno konsistenco, prehrana dementnih oseb.

Praktični del usposabljanja bo namenjen energijskemu in hranilnemu ovrednotenju izbranih jedilnikov in predvsem praktični pripravi obrokov, ki zahtevajo spremenjeno konsistenco.

Podrobnosti usposabljanja

 • Vsi zaposleni v socialnovarstvenih zavodih in bolnišnicah, ki so zadolženi za načrtovanje, organiziranje in pripravo obrokov
 • Vsi zaposleni, ki se želijo opolnomočiti za delo na področju prehrane v socialnovarstvenih zavodih in bolnišnicah
 • Makro- in mikro hranila
 • Načela prehrane v socialnovarstvenih zavodih
 • Prehranske alergije in intolerance
 • Hrana s spremenjeno konsistenco
 • Dietna prehrana
 • Prehrana dementnih oseb
 • Orodja za energijsko in hranilno načrtovanje jedilnikov
 • Priprava prehransko ustreznih obrokov v primerih zahteve po obroku s spremenjeno konsistenco hrane
 • Zna načrtovati prehransko ustrezne jedilnike, ki vsebujejo priporočene količine makro- in mikro hranil
 • Zna načrtovati dietne obroke
 • Zna izločati živila v primerih prehranskih alergij in intoleranc
 • Razume zakonitosti priprave obrokov hrane s spremenjeno konsistenco
 • Razume zakonitosti prehrane dementnih oseb
 • Razume kritična mesta javnih naročil
 • Zna uporabljati dostopna orodja za energijsko in hranilno načrtovanje jedilnikov
 • Zna ovrednotiti jedilnik z energijskega in s prehranskega vidika
 • Zna pristopiti k načrtovanju in pripravi obrokov s spremenjeno konsistenco hrane
 • Zna v javna naročila vključiti dodatne zahteve

Kako se registriram?