Modno oblikovanje, stiliziranje in izdelava ženskega modnega plašča / jakne

Program je zasnovan na oblikovanju in stilizaciji modnega oblačila s poudarkom na modnem plašču ali jakni. Predvsem gre za osvojitev veščin na področju izdelave modne skice, individualnega stiliziranja oblačila ter izdelave oblačila. Poudarek pri sami izvedbi oblačila ni samo na doslednosti šivanja po tehnoloških operacijah temveč bolj na individualnosti, konceptni zasnovi modela, definiranju detajlov in njihova izdelava ter smiselno vključevanje slednjih v samo oblačilo.

Udeleženec poleg izdelave modne skice pridobi tudi potrebna znanja in kompetence na področju načrtovanja dela v smislu načrtovanja potrebnega osnovnega in  pomožnega materiala ter ostalih dodatkov. Predvsem je poudarek na detajlih kot aplikacijah na izdelku, njihovem izboru, usklajevanju in izdelavi.

Znanje in kompetence se kažejo tudi na področju smisla za oblikovanje in estetiko, abstraktnega mišljenja, zmožnosti  prenosa detajlov iz 2D oblike (skica) v 3D obliko (izdelek) ter natančnosti izdelave.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina so zaposleni, ki želijo osvojiti dodatna znanja na področju izdelave zahtevnejših izdelkov (jakna/plašč) ter pri izdelavi aplikacij, njihovem načrtovanju ter implementiranju v izdelek. Dodatna znanja bodo udeleženci pridobili tudi na področju izdelovanja in načrtovanja aplikacij in dodatkov. Aplikacije so lahko kot posamezni samostojni dodatki kakor tudi vključene aplikacije v smislu predelave starih oblačil, kot krpanka (t.i. patchwork).

Ciljne skupine bodo:

 • zaposleni, ki delajo v storitveni dejavnosti izdelave oblačil,
 • zaposlene osebe brez poklicne oz. strokovne izobrazbe,
 • zaposleni z izobrazbo, ki zaradi prestrukturiranja in dolgoročnih razvojnih projekcij ni več ustrezna.

Udeleženec:

 • spozna zakonitosti izdelave modne skice
 • glede na zasnovano modno skico pripravi ustrezno tehnično skico s pripadajočimi osnovnimi materiali, pomožnim materialom, izdelanimi detajli
 • detajlno izriše in definira razne aplikacije in detajle
 • aplikacije smiselno umesti na izdelek
 • praktično realizira zamisel
 • poišče ustrezne osnovne in pomožne materiale
 • predvidi vrstni red tehnoloških operacij
 • rešuje tehnološke probleme, ki nastanejo pri sami izdelavi
 • dovršeno, premišljeno in natančno izdela aplikacije in detajle
 • predvidi ustrezne tehnološke operacije za izdelavo in vključitev aplikacij na izdelek
 • se podrobno praktično seznani s postopkom izdelave težjega oblačila (jakna/plašč).

Udeleženec bo:

 • pridobil potrebna strokovna znanja na področju izdelave modne skice
 • pridobil potrebna strokovna znanja na področju izdelave pripadajoče tehnične skice
 • se seznanil s postopkom stilizacije
 • izoblikoval občutek za pravilno izbiro materiala glede na model
 • osvoji temeljno strokovno terminologijo
 • spoznal tehnološke postopke za realizacijo ideje
 • razvil sposobnost reševanja celostnega procesa dela od ideje do realizacije
 • pridobil znanje na področju raznovrstnosti izdelave raznih aplikacij in detajlov
 • se seznanil za raznovrstnimi materiali za izdelavo aplikacij.

Kako se registriram?