Meritve v tehnološkem procesu

Udeleženci programa bodo okrepili kompetence na področju merilne tehnike: napake pri merjenju in merilne pogreške, merilno negotovost, način pravilne izbire merilne tehnike, merjenje karakteristik polizdelkov na posameznih tehnoloških operacijah, merjenje trdote …

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina usposabljanja so:

 • Zaposleni v podjetju (operaterji na obdelovalnih linijah, operaterji kontrolorji)
 • Napake pri merjenju in merilni pogreški
 • Merilna negotovost
 • Izbira merilne tehnike
 • Izvajanje meritev po tehnoloških operacijah:
  • G – Struženje.
  • Debelina struženega dela.
  • Razlika radialnih širin (krožni tek) RRŠ.
  • Radij
  • Premer obroča.
  • Struženi premeri.
  • Premer oblike.
  • Pravokotnost
  • Posnetja robov (faze).
  • Hrapavost stružene površine.
  • H – Rezkanje zob (ozobljenje).
  • Zunanji premer in krožnost.
  • Razlika radialnih širin (RRŠ).
  • Mera preko zob.
  • Korenski premer.
  • Soosnost (koncentričnost).
  • Hrapavost površine boka zob.
  • I – Posnetje zob ( košenje ).
  • Kot posnetja.
  • Kot med robom posnetja in središčnico.
  • Širina posnetja.
  • Globina posnetja in višine izteka posnetja.
  • L – Induktivno kaljenje in popuščanje.
  • Slika kaljenja.
  • Trdota HRC na boku.
  • Trdota HRC na vrhu zoba.
  • M – Struženje.
  • Struženi premeri.
  • Razlika radialnih širin.
  • Radialna širina preko valjčka.
  • Posnetja (faze).
 • Zna razumeti izvor in pomen merilnih pogreškov.
 • Zna prepoznati pomen merilne negotovosti.
 • Zna tolmačiti zahteve iz plana nadzora in izbrati ustrezno merilno metodo

Kako se registriram?