MERITVE, MATERIALI IN AVTOMATIZACIJA V TEHNIKI S TEHNIŠKIM RISANJEM

Udeleženci programa bodo pridobili in izboljšali kompetence na področju strojništva, predvsem na področju:

 • uporabe načrtov, toleranc in meritev,
 • avtomatizacije; osnove elektrotehnike, pnevmatike in hidravlike,
 • lastnosti materialov; lastnostih jekel, označevanjw jekel, preizkušanju snovnih lastnosti (trdota, žilavost, trdnost), izboljšanje lastnosti s toplotno obdelavo, oplemenitenje površin z namenom izboljšanja obstojnosti (zaščita pred korozijo, obrabo);
 • lastnostih osnovnih barvnih kovin.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina so zaposleni, ki želijo izboljšati kompetence na področju strojništva, ki bodo izboljšale njihovo učinkovitost in kakovost dela.

Ciljne skupine bodo:

 • zaposleni, ki delajo v orodjarstvu, vzdrževanju, varilstvu, itd.
 • zaposlene osebe brez poklicne oz. strokovne izobrazbe,
 • zaposleni z izobrazbo, ki zaradi prestrukturiranja in dolgoročnih razvojnih projekcij ni več ustrezna.

Cilj programa je izboljšanje kompetenc zaposlenih na področju strojništva za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela ter izboljšanje učinkovitosti in kakovosti njihovega dela.

 • Osnove tehniškega risanja
 • Tolerance
 • Meritve in kontrola dimenzij
 • Osnove avtomatizacije in elektrotehnike
 • Zgradba električnih krmilij
 • Pnevmatika in elektropnevmatika
 • Hidravlika in elektrohidravlika
 • Vrste materialov in označevanje
 • Barvne kovine in zlitine
 • Polimerni materiali
 • Toplotna obdelava jekel
 • Oplemenitenje površin

Udeleženec:

 • pozna osnovna pravila tehniškega risanja z namenom čim boljšega branja načrtov oziroma izdelave izdelkov po načrtu,
 • pozna kriterije za določanje kvalitete površine in toleranc ter njihov vpliv na ceno izdelave,
 • pozna merilne inštrumente pri kontroli dimenzij ter namen in pravilnost uporabe, razlikuje vrste in oblike signalov,
 • pozna različne vrste jekel,
 • pozna različne vrste barvnih kovin in zlitin,
 • pozna različne vrste polimernih umetnih mas,

·         pozna osnovne pojme s področja toplotne obdelave,

pozna različne vrste postopkov preizkušanja snovnih lastnosti materialov,

pozna različne postopke oplemenitenja površin.

pozna osnovne principe krmiljenja in ponazori osnovne logične funkcije z enostavnimi električnimi elementi,

razume uporabnost osnovnih logičnih funkcij,

razume delovanje in uporabnost električnih signalnikov,

zasnuje in izdela enostavne pnevmatske in hidravlične sheme z ustreznimi, računalniškimi programi in pri tem uporabi ustrezne simbole/označbe
upošteva predpise o varovanju okolja pri ravnanju z odpadnimi olji.

Kako se registriram?