Matematika in naravoslovje v vrtcu malo drugače

Udeleženci programa Matematika in naravoslovje v vrtcu malo drugače se bodo seznanili z drugačnimi in sodobnimi pristopi priprave in izvedbe različnih dejavnosti na področju naravoslovja (področje po kurikulumu: matematika in narava). V prikazani dejavnosti se bodo nato sami preizkusili, jo načrtovali in izvedli v vrtcu ter na koncu evalvirali oz. reflektirali.
Delo v skupini bo predvsem izkustveno naravnano, udeleženci bodo pridobili nova znanja in spretnosti iz področja matematike in narave, ki jih bodo lahko uporabili pri svojem delu z otroki.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina so zaposleni v vrtcih (tako vzgojitelji kot pomočniki vzgojiteljev), ki želijo izboljšati kompetence na področju matematike in naravoslovja.

Pridobiti znanje in kompetence za izboljšan pristop k poučevanju matematičnih in naravoslovnih vsebin v vrtcih

Matematika

 • Primerjanje, razvrščanje in urejanje
 • Števila in štetje
 • Liki in telesa
 • Simetrija
 • Zaporedja in vzorci
 • Prikazovanje podatkov
 • Orientacija v ravnini in prostoru
 • Računalniško mišljenje in algoritmično razmišljanje

Narava

 • Doživljanje narave
 • Živa bitja (rastline)
 • Spreminjanje materialov/snovi in njihove lastnosti
 • Mešanje snovi
 • Zbiranje odpadkov in ponovna uporaba
 • Prehrana
 • Uporabnost in namembnost snovi

Udeleženec

 • načrtuje in obvladuje matematične in naravoslovne dejavnosti,
 • pripravi in uporablja pripomočke za ponazarjanje matematičnih in naravoslovnih vsebin,
 • pozna načine raziskovanja spletnih virov,
 • pripravi in uporablja pripomočke za razvijanje algoritmičnega in naravoslovnega mišljenja in sklepanja pri predšolskih otrocih
 • kreativno, v skupini, samostojno ali v paru išče rešitve za dane probleme, predstavi projekt

Kako se registriram?