Matematika in naravoslovje v vrtcu malo drugače

Udeleženci programa se bodo seznanili z drugačnimi in sodobnimi pristopi priprave in izvedbe različnih dejavnosti na področju naravoslovja – matematike in narave. V prikazani dejavnosti se bodo sami preizkusili, jo načrtovali in izvedli v vrtcu ter na koncu evalvirali oz. reflektirali.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina so zaposleni v vrtcih (tako vzgojitelji kot pomočniki vzgojiteljev), ki želijo izboljšati kompetence na področju matematike in naravoslovja.

Na področju matematike je vsebina usmerjena v : primerjanje, razvrščanje in urejanje, števila in štetje, like in telesa, simetrijo, zaporedja in vzorce, prikazovanje podatkov, orientacija v ravnini in prostoru ter računalniško mišljenje in algoritmično razmišljanje. Na področju narave pa gre za  doživljanje narave, živa bitja (rastline), materiale in snovi z različnih vidikov, odpadke, prehrano.

Udeleženec načrtuje in obvladuje matematične in naravoslovne dejavnosti,  pripravi in uporablja pripomočke za ponazarjanje matematičnih in naravoslovnih vsebin,  pozna načine raziskovanja spletnih virov ter pripravi in uporablja pripomočke za razvijanje algoritmičnega in naravoslovnega mišljenja in sklepanja pri predšolskih otrocih.

Kako se registriram?