Lokalna in samooskrbna proizvodnja mesnih izdelkov

Udeleženci programa bodo pridobili kompetence s področja tradicionalne, lokalne proizvodnje mesnih izdelkov.  Seznanili se bodo s tveganji zaradi zmanjšane uporabe aditivov in postopki za preprečitev tveganj. Teoretično in praktično bodo spoznali  pilotno strojno opremo za proizvodnjo mesnih izdelkov ter se usposobili za objektivno senzorično ocenjevanje končnih izdelkov.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina so zaposleni, ki želijo izboljšati kompetence na področju znanja proizvodnje tradicionalnih oz. lokalnih mesnih izdelkov in se s tem prilagoditi potrebam trga dela ter razvijati trajnostni način proizvodnje.

Ciljne skupine bodo:

 • zaposleni, ki delajo v storitveni dejavnosti, proizvodnji, svetovanju na področju biotehnike.
 • zaposleni z izobrazbo, ki zaradi prestrukturiranja in dolgoročnih razvojnih projekcij ni več ustrezna.
 • Zagotavljanje osebne higiene, higiene prostorov ter opreme;
 • Sledljivost;
 • Izbira in priprava surovin;
 • Strojna oprema;
 • Tehnološki postopki proizvodnje tradicionalnih oz. lokalnih mesnih izdelkov;
 • Preverjanje kvalitete končnih izdelkov.

Udeleženec:

 • prepozna mikrobiološka, fizikalna ter kemijska tveganja pri vzdrževanju osebne higiene, higiene prostorov ter opreme pri proizvodnji tradicionalnih oz. lokalnih mesnih izdelkov: pasterizirane mesnine (hrenovke, pašteta, zaseka..), sušene mesnine

(savinjski želodec, suha salama, suha klobasa, sušeno meso (budjola, panceta, plečka);

 • razume pomen sledljivosti surovin in tveganja, ki se lahko pojavijo zaradi nedoslednega izvajanja sledljivosti;
 • ve kakšna je ustrezna surovina za določen izdelek oziroma pozna sistem kategorizacije osnovnih surovin ter primernost uporabe določene kategorije;
 • pozna namen in delovanje strojne opreme (vovk, mešalka, stiskalnica za oblikovanje izdelkov, klasična prekajevalnica z odprtim kuriščem, klasična lesena sušilnica/zorilnica z naravnim zračenjem) , ki se uporablja za proizvodnjo tradicionalnih salam;
 • pozna pomen in pomembnost določenega tehnološkega postopka: priprava surovine, odmerjanje in dodajanje začimb, pogoji in trajanje razsoljevanja, mešanja surovin, prekajevanja sušenja ter razsoljevanja, skladiščenja;
 • razvija sposobnosti senzoričnega ocenjevanja mesnih izdelkov, prepozna ustrezno kakovost ter napake končnega izdelka in ugotovi razloge za določene napake.

Kako se registriram?