Krmilna tehnika in mehanski elementi v vzdrževanju

Program je namenjen delavcem, ki se v industrijskem okolju kot vzdrževalci strojev in naprav srečujejo s pnevmatskimi in hidravličnimi komponentami in različnimi mehanskimi elementi, kot so verižni, zobniški in polžni prenosi, ležaji itd. Namenjen je tako delavcem, ki imajo ustrezno tehnično izobrazbo in potrebujejo osvežitev ali nadgraditev znanja, kot tudi delavcem, ki nimajo predhodne tehnične izobrazbe, a so zaposleni na delovnem mestu, koder je potrebno razumevanje delovanja obravnavanih elementov in sistemov

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina usposabljanja so:

Zaposleni v industriji, ki se srečujejo s problemi vzdrževanja in obratovanja tehničnih sistemov, ki vsebujejo elemente pnevmatike, elektropnevmatike in hidravlike, ter vključujejo ležaje in različne prenosnike moči.

PNEVMATIKA IN HIDRAVLIKA

 • Osnove regulacije in krmiljenja
 • Fizikalne osnove pnevmatike in hidravlike
 • Zgradba pnevmatskih, hidravličnih in elektropnevmatskih naprav ter opis komponent
 • Osnovni izračuni v pnevmatiki
 • Osnovne pnevmatske in elektropnevmatske sheme
 • Diagnostika napak v krmiljih
 • Vzdrževanje naprav in komponent
 • Praktični primeri uporabe pnevmatike, hidravlike in elektro- pnevmatike
 • Izdelava dokumentacije

MEHANSKA OPREMA

 • Verižni prenosi
 • Zobniški prenosi
 • Polžni prenosi
 • Polžni, zobniški in zobniško-polžni reduktorji
 • Drsni ležaji
 • Kotalni ležaji
 • Osnove konstrukcij

VARJENJE

 • Osnove RO, TIG in MIG/MAG varjenja
 • Pomen zaščitne atmosfere
 • Priprava zvarnih mest
 • Varjenje aluminija in podobnih kovin
 • Napake pri varjenju
 • Problem vodika pri varjenju
 • Zna pregledovati krmilne sheme pnevmatskih, elektropnevmatskih in hidravličnih krmilj.
 • Pozna posamezne elemente, ki tvorijo pnevmatska, elektropnevmatska in hidravlična krmilja-
 • Pozna razlike med posameznimi načini prenosa moči (vrtilnega gibanja/momenta).
 • Pozna razlike med posameznimi tipi ležajev.
 • Zna uporabljati kataloge za izbiro ustreznih nadomestnih elementov.
 • Razume delovaje kotalnih in drsnih ležajev.
 • Razume delovanje verižnih, polžnih in zobniških prenosov moči in zna izbirati ustrezne nadomestne dele ali sklope.
 • Razume postopke RO, TIG in MIG/MAG varjenja.
 • Razume pomen ustrezne priprave zvarnih mest in izbire pravilnega dodajnega materiala.

Kako se registriram?