Krepitev razvoja dediščinskega turizma

Turizem postaja vodilna gospodarska panoga v Slovenija. V naši državi težimo h kakovostnim ter trajnostno naravnanim produktom, ki pomenijo nadgradnjo masovnega turizma. Avtentičnost, pristnost, doživetje in trajnostna naravnanost so temelji produktov, s katerimi želimo nastopati na tem naraščajočem, a vedno bolj zahtevnem trgu. Zato je program namenjen vsem, ki so povezani z ohranjanjem in prezentiranjem dediščine in bi želeli svojo naravno in kulturno dediščino spremeniti v zgodbo, ki bo skrbno načrtovana, podprta s kakovostnim promocijskim materialom in povedana na način, ki bo v obiskovalcih odmeval še dolgo po njihovem odhodu.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina so vi zaposleni posamezniki, ki so kakorkoli v stiku z dediščino, bodisi kot njeni skrbniki in upravljavci, načrtovalci turističnih produktov, vodniki ali spremljevalci obiskovalcev. Prav tako je izobraževanje namenjeno tudi tistim, ki svojo ponudbo (produkt ali storitev) temeljijo na naravni ali kulturni dediščini.

Glavne vsebine programa so:

 1. Naravna in kulturna dediščina
 2. Interpretacija dediščine
 3. Celostno načrtovanje
 4. Pisanje atraktivnih besedil
 5. Oblikovanje zgodbe in pripovedovanje
 6. Priprava akcijskega načrta na podlagi rešenega delovnega zvezka

 

 1. Naravna in kulturna dediščina

Udeleženci bodo spoznali, kaj vse je naravna in kulturna dediščina, kako jo prepoznamo in zakaj jo je potrebno varovati.

Teoretični del:

 • Delitev dediščine.
 • Grožnje dediščini.
 • Potenciali dediščine.
 • Zeleni in kulturni turizem.

Praktični del:

 • Predstavitev udeležencev in dediščine, na kateri delujejo.
 • Razmišljanje o oblikah dediščine in njihovi povezavi.
 • Kaj je avtentičnost in kaj so standardi kakovosti?

 

 1. Interpretacija dediščine

Interpretacija dediščine je stroka, ki prevaja jezik strokovnjakov v jezik obiskovalcev. Ustvarja most med dediščino in obiskovalci tako, da razkriva neštete pomene dediščine.

Teoretični del:

 • Korenine interpretacije dediščine.
 • Načela interpretacije dediščine.
 • Standardi kakovosti.
 • Orodja interpretacije.

Praktični del:

 • Sporočilna vrednost dediščine.
 • Razlika med informacijo in vrednoto.
 • Edinstvenost dediščine.

 

 1. Celostno načrtovanje

Če želimo obiskovalcem ponuditi celostno doživetje dediščine, se moramo tudi njenega interpretiranja lotiti na celosten način.

Teoretični del:

 • Kaj je načrtovanje interpretacije?
 • Posamezni segmenti načrtovanja.
 • Različni modeli načrtovanja.

Praktični del:

 • Analiza izkušnje obiskovalca.
 • Evalvacija obstoječega stanja.
 • Praktični preizkus posameznih segmentov načrtovanja.

 

 1. Pisanje

Promocija naše dediščine je nujno potrebna za njeno uspešno trženje. Udeleženci bodo spoznali zakonitosti interpretativnega pisanja.

Teoretični del:

 • Zakonitosti interpretativnega pisanja.
 • Pisanje za splet.
 • Pisanje za tiskovine.
 • Pisanje za interpretativne table.

Praktični del:

 • Analiza primerov.
 • Urejanje tujih tekstov.
 • Pisanje svojih tekstov.

 

 1. Zgodbe

Zgodbe so tiste skozi katere našim obiskovalcem približamo našo dediščino. So atraktiven in zelo primeren način posredovanja informacij.

Teoretični del:

 • Kaj je zgodba?
 • Kako oblikujemo zgodbo?
 • Kaj je pripovedovanje?
 • Verbalna in ne verbalna komunikacija.

Praktični del:

 • Analiza zgodb.
 • Sestavljanje zgodb.
 • Pripovedovanje zgodb.

 

 1. Akcijski načrt

Udeleženci bodo skozi izobraževanje izpolnjevali delovni zvezek, ki jim bo pomagal pri oblikovanju akcijskega načrta

Udeleženec pozna:

 • delitev dediščine in elemente dediščine, ki vplivajo na njeno vrednost.
 • osnovne zakonitosti turizma, ki temelji na produktih naravne in kulturne dediščine.
 • standarde interpretacije dediščine.
 • korake celostnega načrtovanja.
 • standarde kakovosti interpretacije dediščine.
 • orodja podajanja pisnih informacij.
 • različna orodja za promocijo dediščine.
 • osnove oblikovanja in podajanja zgodb.
 • osnove javnega nastopanja in pripovedništva.
 • segmente akcijskega načrta.
 • svojo ciljno skupino in posamezna prilagoditve.
 • povezovanje segmentov posameznih strok.

Kako se registriram?