KREATIVNO PROJEKTNO DELO

Za to storitveno področje je mogoče pridobiti Nacionalno poklicno kvalifikacijo NPK (projektni vodja), vendar je vključevanje v pridobivanje kvalifikacije slabo, saj to delo pogosto opravljajo zaposleni kot dodatno delovno obvezo. Ponudba neformalnih usposabljanj za to storitveno področje je slabo. Vsebine, pravila, zakonodaja in obseg dela se na tem področju hitro spreminjajo, zato bi izvajanje krajših programov usposabljanja za to področje pripomoglo k izboljšanju učinkovitosti, optimizaciji in kakovosti dela na tem področju.

Podrobnosti usposabljanja

  • zaposleni, ki delajo na projektih,
  • zaposleni z ustrezno izobrazbo, ki potrebujejo specifična znanja s področja dela na projektih, administrativno osebje.

Cilj programa je izboljšanje kompetenc zaposlenih na področju projektnega dela za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela ter izboljšanje učinkovitosti, optimizacije in kakovosti njihovega dela.

Udeleženec/zaposleni:

  • pripravi opis projekta,
  • načrtuje in definira cilje projekta, ciljne skupine,
  • zna izdelati vsebinski, organizacijski in finančni načrt izvedbe projekta,
  • prepozna potrebe podjetja in jih zna vključiti v strateške razvojne načrte,
  • lansira svoje ideje,
  • obvladuje komunikacijo in timsko delo,
  • koordinira aktivnosti.

Udeleženec pozna:
pozna in uporablja socialna omrežja in računalniška orodja/programe za potrebe promocije, diseminacije, izvajanja in trajnosti projektnega dela.

Kako se registriram?