Komunikacijski poslovni tečaj angleščine

Udeleženci bodo v okviru programa dopolnili svoje znanje angleškega  jezika ter ga obogatili na področju poslovnega komuniciranja. Le-to bodo lahko uporabili pri svojem nadaljnjem delu v podjetjih in  v pedagoškem procesu: pri  medpredmetnih povezavah stroke iz ekonomskega področja in poslovnega strokovnega angleškega jezika ali v novih situacijah, predvsem v mednarodnih projektih in izmenjavah, pri spremstvu dijakov na prakso in usposabljanja v tujino,  s čimer bodo izboljšali učinkovitost in kakovost svojega dela. Udeleženci programa bodo pridobili kompetence in spretnosti  v pisni in ustni komunikaciji pri poslovni angleščini, s poudarkom na ustni komunikaciji.

Podrobnosti usposabljanja

Zaposleni, ki želijo izboljšati kompetence na področju uporabe poslovnege angleščine, kar bo izboljšalo njihovo učinkovitost in kakovost dela s poznavanjem načina dela in pristopom k tujemu jeziku. Ciljna skupina bodo zaposleni v podjetjih in učitelji strokovnih in splošno-izobraževalnih predmetov, ki se pri svojem delu srečujejo z viri v angleškem jeziku, oziroma se znajdejo v delovni situaciji, kjer morajo uporabiti svoje znanje (ustno ali pisno, npr. spremstvo dijakov in aktivnosti v mednarodnih projektih) angleškega jezika.

 • skupna določitev ciljev skupine glede na potrebe vključenih zaposlenih
 • ponovitev in utrditev uporabne slovnice skozi primere iz prakse, odvisno od ciljev skupine
 • pisna komunikacija
 • ustna komunikacija – obravnava strokovnih tem
 • priprava in izvedba predstavitve
 • poznavanje slovničnih struktur potrebnih za komuniciranje
 • poznavanje specifičnega in splošnega besedišča za pravilno pisno sporazumevanje z zunanjimi dejavniki
 • poznavanje vsakodnevnih jezikovnih struktur za lažje ustno komuniciranje s tujimi partnerji
 • načrtovanje in priprava lastnega obsega besednega zaklada, temelječega na bodočem polju sodelovanja
 • sodelovanje v skupini

Kompetence, ki jih bodo udeleženci pridobili, vključujejo sposobnost izražanja misli, čustev, dejstev, mnenj v  poslovnem angleškem jeziku, tako v govorni kot pisni obliki. Prav tako je cilj programa razumevanje prebranih besedil, slovnično pravilno pisanje, slušno razumevanje in zmožnosti pogovora z drugimi ljudmi v angleškem jeziku glede na potrebe in kontekst uporabe: delo, izobraževanje. Vključuje tudi odprtost do različnih kultur in spoštovanje drugih.

Udeleženec:

 • Obvlada potrebne slovnične strukture za lažje komuniciranje v tujem jeziku
 • Obvlada strokovno besedišče, potrebno za nadaljnje delo in komuniciranje
 • Obvlada členjenje tekstov in razlag ter tvori lastne slovnične strukture s strokovnim jezikom
 • Obvlada oblikovanje strokovnih besedil, ter osnove poslovne korespondence, potrebne za nadaljnje komuniciranje s partnerji v raznih projektih, na mednarodnih izmenjavah…

Kako se registriram?