Klasične elektroinštalacije v mobilnih hiškah

S programom želimo delavce, ki že delajo pri projektiranju, načrtovanju, izvedbi ali pri preverjanju električnih inštalacij v mobilnih hiškah usposobiti za dodatna specifična znanja in spretnosti. Poudarek bo na zagotavljanju pravilnosti in varnosti izvedene električne inštalacije. Udeleženci morajo pridobiti dodatna znanja iz osnov elektrotehnike, merjenja in vrednotenje razultatov. Poznati morajo predpise in pravila za pravilno in varno izvedbo klasičnih električnih inštalacij.

Podrobnosti usposabljanja

Glavna ciljna skupina so delavci, ki opravljajo montažo in povezave elektro inštalacij v mobilnih hiškah. Pridružijo pa se jim lahko še zaposleni na področju projektiranja in kontrole izvedbe električne inštalacije.

 1. Varstvo pri delu z električnim tokom

o Nevarnosti električnega toka

o Osnovni zaščitni ukrepi

o Dodatni zaščitni ukrepi

 1. Električne veličine o Napetost

o Tok

o Moč

o Upornost

 1. Merilni instrumenti

o Analogni

o Digitalni

 1. Merjenje električnih veličin

o Merjenje upornosti

o Merjenje napetosti

o Merjenje toka

 1. Vezava električnih porabnikov

o Zaporedna

o Vzporedna

 1. Simboli in elementi el. inštalacij

o Vodnik

o Kabel

o Vtičnice

o Stikala

o Porabniki

 1. Branje el. načrta

o Pomen barv vodnikov

o Napeljava za napajanje z energijo in signalna napeljava

 1. Vezava električne inštalacije v mobilni hiški

o Priklop RO

o Vezava RCD®inštalacijski odklopnik

o Vezava luči

o Priklop porabnikov

 1. Meritve električne inštalacije

o Merjenje stikov

o Merjenje napetosti

o Merjenje razmer ob obremenitvi inštalacije

o Vrednotenje dobljenih rezultatov

 1. Možne napake in njihovo odpravljanje

 Uporaba univerzalnih in namenskih merilnih instrumentov

 • Zavedanje pomembnosti pravilne in kvalitetne izvedbe električne inštalacije za varnost uporabnikov in pravilno delovanje v inštalacijo vključenih elementov.
 • Izvedeno inštalacijo bo slušatelj sposoben kvalitativno oceniti na osnovi vizualnega pregleda in meritev, izvedenih s splošnim univerzalnim instrumentom ali uporabo namenskega instrumenta za pregledovanje inštalacije.

Kako se registriram?