Izkustveno učenje naravoslovja v predšolskem obdobju

Udeleženci izobraževanja bodo pridobili osnovna znanja in veščine poučevanja naravoslovja v predšolskem obdobju. Seznanili se bodo s teoretičnimi osnovami poučevanja naravoslovja, ki jih bodo dopolnili z aktivnim izvajanjem eksperimentov in naravoslovnih dejavnosti. Seznanili se bodo s tehnikami naravoslovnega razvrščanja, opazovanja, merjenja, primerjanja, načrtovanja in izvajanja eksperimentov. Teoretično osvojene naravoslovne postopke in veščine bodo preizkusili na praktičnih primerih in tudi sami predstavili primere eksperimentov, naravoslovnih postopkov, tehnik gojenja, načinov rokovanja z živimi organizmi ostalim udeležencem.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina so zaposleni v vrtcih (tako vzgojitelji kot pomočniki vzgojiteljev), ki želijo izboljšati kompetence na področju naravoslovja.

Vsebinsko je program usmerjen na naravoslovne postopke v začetnem naravoslovju, tehnike gojenja in predstavitve organizmov. Sestavni del je varno eksperimentalno delo in koraki naravoslovnega eksperimentiranja, vključno z načrtovanjem, pripravo in izvajanjem konkretnih primerov eksperimentov, primernih za otroke v predšolskem obdobju in v I. triadi OŠ. Vključeno je tudi  varovanje zdravja in okolja ter skupinsko delo s komunikacijo.

Udeleženec razvija laboratorijske spretnosti in varno eksperimentiranje, human odnos do organizmov in varno ravnanje z njimi. Uporablja naravoslovne postopke v praksi, načrtuje naravoslovne dejavnosti, samostojno poišče, pripravi in uporabi različne pripomočke iz vsakdanjega življenja za eksperimentiranje.

Kako se registriram?