Izdelava slaščic – tradicionalne s pridihom sodobnega časa

Program usposabljanja  je namenjen pridobivanju osnovnega teoretičnega in praktičnega znanja za izdelavo   slaščičarskih izdelkov. Del vsebin je namenjen tudi izdelavi  dietetičnih sladic, poznavanju zamenjave različnih vrst surovin, pravilnem shranjevanju in dekoriranju.  Program bo omogočil, da bodo zaposleni  s pridobljenim znanjem opravljali svoje strokovno delo bolj kvalitetno in lažje v smislu višje kakovosti opravljenih storitev

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina usposabljanja  so osebe, ki so že zaposlene na delovnem mestu, kjer se  izdelujejo  sladice (slaščičarne, kuhinje: vrtci, šole, dijaški domovi, bolnice, domovi upokojencev, gostinski obrati, hotelske kuhinje…), vendar nimajo ustreznih znanj in spretnosti iz področja izdelave sladic. Želijo si dopolniti znanje na področju izdelave sladic (tudi dietetičnih) ter dekoriranju.

Program je sestavljen tako iz teoretičnega dela kot iz praktičnega usposabljanja. Program je sestavljen iz 4.  modulov: osnove živilstva in prehrane, surovine za izdelavo sladic, izdelava sladic in dietne sladice. Vsebine programa so:

 • tehnološka dokumentacija
 • osebna higiena in higiena delovnega prostora
 • vrste in pomen hranilnih snovi v živilih
 • osnove prebave in presnove
 • alergeni v hrani
 • izračunavanje energijske in hranilne vrednosti živil
 • osnove dietetike pri različnih obolenjih
 • lastnosti in priprava osnovnih in dodatnih surovin
 • pridobivanje, vrste in lastnosti čokolade
 • tehnološki postopki izdelave različnih vrst testa
 • tehnološki postopki izdelave biskvitnih mas
 • nadevi, kreme in oblivi
 • stroji in naprave ter pripomočki v slaščičarstvu
 • priprava porcijskih sladic
 • vrste in priprava prazničnih in narodnih sladic
 • vrste in priprava dietetičnih slaščic
 • makrobiotične in polnozrnate slaščice
 • materiali za dekoracijo in načini sodobne dekoracije
 • shranjevanje in senzorično ocenjevanje izdelkov
 • pakiranje in deklariranje izdelkov
 • trženje in prodaja izdelkov
 • sodobni trendi v slaščičarstvu
 • izdelava sladice po lastni zamisli

Udeleženec pridobi naslednje  kompetence pridobljene s programom:

 • pozna dokumentacijo, postopek dela in  delovno dokumentacijo
 • zna skrbeti za sledljivost
 • zna voditi ustrezno dokumentacijo
 • zna pripraviti ustrezne pogoje za izvedbo dela
 • zna skrbeti za nabavo, prevzem in skladiščenje surovin
 • zna pripraviti surovine za določeno vrsto testa ali mase
 • zna oblikovati testo in ga pripraviti za peko
 • pozna ustrezne pogoje za pečenje
 • zna izdelati dietetične sladice
 • pozna energijske vrednosti sladic
 • zna Izdelati dekoracijo
 • zna krasiti in servirati sladice
 • zna skrbeti za pravilno shranjevanje sladic
 • zna skrbeti za urejenost slaščičarske prodajalne
 • zna varovati zdravje pri delu na delovnem mestu

Kako se registriram?