Izdelava kruha in pekovskih izdelkov

Program je namenjen osebam, ki so zaposleni v proizvodnji kruha v pekarni. Udeleženci spoznajo surovine in tehnološke postopke izdelave. Program je zasnovan tako, da udeleženci pridobijo osnovna znanja, ki so potrebna za izdelavo kruha, pekovskega peciva  in drugih pekovskih izdelkov.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina so zaposleni v pekarnah, ki bodo tako izboljšali svoje strokovne kompetence, kar bo vodilo v učinkovitejše in kakovostnejše delo v proizvodnji kruha in pekovskih izdelkov.
Program je primeren tudi za zaposlene, ki imajo željo, da bi se zaposlili na področju proizvodnje kruha in pekovskih izdelkov ter imajo končano vsaj osnovno šolo, izkušenj s tega področja pa nimajo.

• usposobiti za načrtovanje, pripravo, izvedbo in kontrolo lastnega dela
• usposobiti za zagotavljanje kakovosti opravljene storitve
• usposobiti za komuniciranje s sodelavci in nadrejenimi
• usposobiti za reševanje medsebojnih konfliktov
• naučiti potrebnih zdravstvenih in  higienskih zahtev za delavce v pekarni ter pravilne uporabe delovne obleke in zaščitne opreme
• naučiti osnov HACCP sistema in ga uporabljati v praksi oz. pri svojem neposrednem delu
• naučiti prepoznati različne vrste moke in druge surovine in naučiti pomena primerne kakovosti vseh surovin
• usposobiti in naučiti skladiščenja surovin
• usposobiti za mesitev testa, za izdelavo kislega testa in predtesta
• usposobiti za različne načine oblikovanja testa
• usposobiti za  vzhajanja in peko izdelkov
• usposobiti za različne načine skladiščenja (ohlajeno, zamrznjeno, pečeno)
• usposobiti za uporabo hladilne tehnik
• usposobiti za rezanja in različne načine pakiranja
• naučiti vsebine deklaracije pakiranih izdelkov
• prepoznati najpogostejše napake na izdelkih
• pregledati in spoznati stroje in naprave v pekarni
• poznati vrste kruha
• usposobiti za senzorično ocenjevanje kruha
• naučiti  pravilnega čiščenja delovnega prostora, orodja, naprav in strojev  po končanem delu
• usposobiti za kritično presojo kakovosti lastnega dela
• naučiti racionalno rabiti energijo, material in čas
• usposobiti, da zna varovati zdravje in okolje.

1. Podoba živilskega delavca
2. Osnovne zahteve za delavce v pekarni
3. Dobra proizvodna praksa
4. Surovine in njihov pomen v pekarstvu
5. Tehnološki postopek izdelave kruha in pekovskega peciva
6. Vrste kruha, senzorično ocenjevanje, prodaja, komunikacija
7. Izdelki pekarne
8. Povezava teorije s prakso
9. Praksa
10. Praktična izdelava

Udeleženec usposabljanja po končanem usposabljanju:

• pozna osnovno dokumentacijo, opredeli postopek dela
• zna izpolnjevati osnovno dokumentacijo
• pozna pomen sledljivosti
• pozna ustrezno dokumentacijo
• zna pripraviti ustrezne pogoje za izvedbo dela
• pozna in razume vpliv osnovnih higienskih faktorjev (pozitivnih in negativnih)
• pozna dobro proizvodno n higiensko prakso
• pozna kakovost mok in drugih surovin in jih ustrezno shranjevati
• zna pripraviti surovine in zamesiti testo
• zna ročno in strojno deliti in oblikovati testo
• zna vzhajati in peči na različnih pečeh  kruh in  pekovsko pecivo
• zna ohladiti, rezati in pakirati pekovske izdelke
• pozna vsebino deklaracije
• pozna vrste kruha in jih zna senzorično oceniti
• pozna napake kruha
• zna samostojno izdelati kruh in pekovsko pecivo
• zna zagotoviti kakovost opravljene storitve
• zna komunicirati s  sodelavci in nadrejenimi
• zna varovati zdravje pri delu na delovnem mestu

Kako se registriram?