Istrska in mediteranska kulinarika

Usposabljanje je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. Program je sestavljen iz šestih sklopov, ki so sestavljeni iz strokovne teorije in praktičnega usposabljanja:

 • Tipična živila v Istri in Mediteranu
 • Sistematika istrskih in mediteranskih jedi ter načini priprave
 • Priprava istrskih in mediteranskih hladnih začetnih jedi
 • Priprava istrskih in mediteranskih toplih začetnih jedi
 • Priprava istrskih in mediteranskih enolončnic
 • Priprava istrskih in mediteranskih močnatih in zelenjavnih jedi
 • Priprava ribjih jedi
 • Priprava istrskih in mediteranskih mesnih jedi
 • Priprava istrskih in mediteranskih sladic

Poudarek je na praktičnem usposabljanju.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina usposabljanja, ki izhaja iz analize potreb delodajalcev, so zaposleni na različnih delovnih mestih, ki si želijo tega znanja, ki lahko pridobljena znanja, spretnosti in zmožnosti uporabljajo pri svojem delu  kot tudi tisti, ki na delovnem mestu potrebujejo ta znanja in spretnosti (kuharji v gostilnah, restavracijah, šolah, bolnišnicah in ostalih obratih za predelavo hrane, gospodinje, socialni oskrbovalci, pomožno kuharsko osebje…).

Program obsega:

 • Tipična živila v Istri in Mediteranu
 • Sistematika istrskih in mediteranskih jedi ter načini priprave
 • Priprava hladnih začetnih jedi
 • Priprava toplih začetnih jedi
 • Priprava enolončnic
 • Priprava močnatih in zelenjavnih jedi
 • Priprava ribjih jedi
 • Priprava mesnih jedi
 • Priprava sladic

Udeleženec pridobi naslednje poklicne kompetence:

 • pozna postopek dela in delovno dokumentacijo,
 • zna izbrati tipična istrska in mediteranska živila,
 • pozna sistematiko istrskih in mediteranskih jedi ter načine priprave,
 • zna pripraviti hladne začetne jedi,
 • zna pripraviti tople začetne jedi,
 • zna pripraviti enolončnice,
 • zna pripraviti močnate in zelenjavne jedi,
 • zna pripraviti ribje jedi,
 • zna pripraviti mesne jedi,
 • zna pripraviti sladice.

Kako se registriram?