Interna metalurška šola ŠTORE STEEL za področje proizvodnje jekla

Udeleženci izobraževanja bodo v programu obnovili osnovna metalurška znanja s področja proizvodnje jekla s specifičnim poudarkom na razvoju novih kvalitet jekel. Pridobili bodo specifična dodatna znanja s področja upravljanja metalurških proizvodnih agregatov, naprav in strojev za proizvodnjo jekla in razvoju, ki se načrtuje na tem področju. Seznanili se bodo z upravljanjem proizvodnih procesov s pametnimi orodji in sistemi ( avtomatizacija in robotizacija), digitalizacijo proizvodnje, organizacijo, načrtovanjem in spremljanjem proizvodnje, izdelavi in uporabi tehnične dokumentacije ter sistemi vodenja v proizvodnem procesu izdelave jekla. Poseben del bo namenjen trajnostnemu razvoju in krožnemu gospodarstvu ter odgovornemu ravnanju z odpadki in nevarnimi snovmi.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina usposabljanja so:

operativni delavci v proizvodnji jekla

 • osnovna metalurška znanja
 • razvoj novih kvalitet jekel v podjetju
 • upravljanje metalurških proizvodnih agregatov, naprav in strojev
 • za proizvodnjo jekla in predviden
 • tehnološki razvoj v podjetju
 • upravljanjem proizvodnih procesov s pametnimi orodji in sistemi
 • (avtomatizacija in robotizacija)
 • digitalizacijo proizvodnje
 • organizacija, načrtovanje in spremljanje proizvodnje
 • izdelava in uporaba tehnične dokumentacije
 • sistemi vodenja v proizvodnem procesu izdelave jekla v podjetju
 • trajnostni razvoj in krožno gospodarstvo ter odgovorno ravnanje z odpadki in nevarnimi snovmi
 • Pozna osnovnih metalurških znanj.
 • Pozna nove kvalitete jekel v podjetju.
 • Zna upravljati metalurške proizvodne agregate, naprave in stroje za proizvodnjo jekla.
 • Pozna tehnološki razvoj v podjetju .
 • Pozna osnove upravljanja proizvodnih procesov s pametnimi

orodji in sistemi ( avtomatizacija in robotizacija).

 • Spozna osnove digitalizacije proizvodnje in predviden razvoj

podjetja

 • Spozna organizacijo, načrtovanje in spremljanje proizvodnje.
 • Spozna izdelavo in uporabo tehnične dokumentacije.
 • Spozna in zna delati po sistemih vodenja v proizvodnem procesu izdelave jekla v podjetju.
 • Spozna trajnostni razvoj in krožno gospodarstvo ter odgovorno
 • ravnanje z odpadki in nevarnimi snovmi

Kako se registriram?