Inovativni pristopi k pripravi izrednih obrokov

Udeleženci programa usposabljanja bodo izboljšali in nadgradili strokovne kompetence na področju priprave in postrežbe izrednih obrokov in pijač ob posebnih priložnostih. Spoznali bodo postopke sodobne priprave jedi brez odpadkov (zero waste), z novimi tehnikami in s poudarkom na individualiziranem pristopu do naročnika storitve. Spoznali bodo, kako s sodobnimi kuhinjskimi aparati optimiziramo delovni proces, z ustreznim porcioniranjem pa prihranimo pri stroških. Izboljšali bodo tudi kompetence na področju postrežbe pijač, primernih pri izrednih obrokih. Na podlagi pridobljenih strokovnih kompetenc in spretnosti bodo pri pripravi in postrežbi izrednih obrokov inovativni, kreativni, učinkovitejši, strokovno bolj kompetentni in bolj suvereni.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina so zaposleni, ki želijo izboljšati svoje strokovne kompetence tako v smislu priprave in postrežbe izrednih obrokov ter pijač ob posebnih priložnostih kot tudi v smislu individualiziranega in inovativnega pristopa do gosta.

 • Normativi in porcioniranje hrane pri izrednih obrokih.
 • Namen in uporaba sistema HACCP.
 • Uporaba sodobnih kuhinjskih aparatov in tehnik pri pripravi jedi.
 • Priprava hladnih in toplih jedi, primernih za izredne obroke, brez odpadkov.
 • Kreativna priprava zunanjih in notranjih prostorov, miz in drugega inventarja za posebne priložnosti.
 • Strežba pijač in jedi na bifejske mize, deserviranje, bonton gostov in osebja, pospravljanje prostora in skrb za inventar.
 • Svetovanje gostu, priporočanje jedi in pijač, primernih za posebne priložnosti.
 • Varstvo pri delu ter priprava delovnega prostora.
 • Timsko delo osebja v kuhinji in strežbi.
 • spozna normative in načrtovanje jedilnika ob posebnih priložnostih
 • spozna sodobne kuhinjske aparate in tehnike za pripravo hladnih in toplih jedi, primernih za posebne priložnosti
 • pozna in pripravi primerne hladne in tople jedi za izredne obroke ter jih ustrezno porcionira
 • pozna osnovna pravila spajanja in priporočanja pijač z izbranimi jedmi ob posebnih priložnostih
 • obvlada sodobne pristope do gosta in gostinski bonton
 • svetuje gostu pri izbiri jedi in pijač, primernih za posebne priložnosti
 • kreativno in inovativno ter skladno z morebitnimi omejitvami pripravlja bifejske mize, skrbi za njihovo urejenost in streže različne pijače

Kako se registriram?