iCenter – nove funkcionalnosti v programih

Udeleženci programa bodo pridobili in/ali izboljšali poznavanje poslovnih operacij na konkretnem področju knjigovodstva, trgovine, plač, proizvodnje ter tako lažje pomagali uvajati uporabnike v uporabo programov, optimizirati njihove poslovne procese, s poudarkom na digitalizaciji poslovnih procesov.

Podrobnosti usposabljanja

Zaposleni (svetovalci v podpori strankam, svetovalci v prodaji, poslovno sistemski analitiki v razvoju).

 1. Uporaba programa in modulov v iCentru Knjigovodstvo
 • Blagajniško poslovanje
 • Davek na dodano vrednost
 • Dvostavno knjigovodstvo
 • Knjiga prejetih računov
 • Enostavno knjigovodstvo
 • Obračun storitev
 • Obračun obresti
 • Spremljanje plačil računov
 • Osnovna sredstva
 • Knjiga pošte
 • Plačilni promet
 1. Uporaba programa in modulov v iCentru Plače
 • Dohodnina
 • Drugi osebni prejemki
 • Kadrovska evidenca
 • Obračun plač zaposlenim
 • Potni nalogi

 

 1. Uporaba programa in modulov v iCentru Trgovina in proizvodnja
 • Skupni nasveti – trgovina
 • Trgovina na drobno
 • Dobavitelji in kupci
 • Fakturiranje
 • Materialno skladiščno poslovanje
 • Delovni nalogi
 • Večnivojski razpis proizvodnje
 • Servisna dejavnost

Zaposleni bodo redno spoznavali nove različice programa iCenter ter s tem izboljšali svojo konkurenčno prednost. Ciljna skupina se bo seznanila z novostmi, ki bodo sproti obljavljene na spletni strani iCenter.

Zaposleni:

 • Ima stalen pregled nad novostmi, ki se redno vsakomesečno vgrajujejo v iCenter
 • Pridobljene informacije uporabi tako, da samostojno postavlja poslovne procese
 • S pomočjo novih funkcionalnosti sebi in končnim uporabnikom pomaga optimizirati delovne procese in vpeljati digitalizacijo

Kako se registriram?