Hitri prsti – nadaljevalni

Udeleženci programa bodo pridobili in/ali izboljšali kompetence na področju hitrega in natančnega vnosa podatkov v računalnik ter kreativnega oblikovanja besedil pri pisni komunikaciji v času digitalizacije sodobnega poslovanja. Obvladali bodo desetprstno slepo hitrostno tipkanje in pisanje po nareku in prepisovanje besedil.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina so zaposleni, ki želijo obvladati slepo desetprstno tipkanje, izboljšati učinkovitost in kakovost dela s poznavanjem strojepisnih pravil, celotno oblikovanja besedil in tako postati konkurenčni ter kreativni pri sodobni komunikaciji v poslovnem svetu.

  • Slepo, desetprstno tipkanje na tipkovnici računalnika (tipkanje črk, rimsih in arabskih številk, ločil in matematičnih znakov).
  • Vaje iz utrevanja hitrosti.
  • Vaje iz urjenja natančnosti.
  • Narek in prepis besedila.
  • Pravopisna pravila in pravila digitalnega zaposvanja.
  • Urejanje besedila v sodobnih urejevalnikih besedila

Udeleženec:

  • s pomočjo IKT je sposoben hitrega, natančnega in kreativnega odziva na pisno komunikacijo v času digitalne preobrazbe sodobnega poslovanja,
  • zna uporabljati pravopisna pravila in je hiter pri oblikovanju digitalnega zapisa,
  • zna oblikovati besedila s pomočjo sodobnih urejevalnikov besedil.

Kako se registriram?