Hidravlika in elektrohidravlika

Program omogoča pridobitev znanja fizikalnih osnov, delovanja komponent, načrtovanja hidravličnih in elektrohidravličnih krmilnih sistemov in vzdrževanja sistemov, za morebitno nadgradnjo delovnega prostora, za rokovanje s komponentami in za varno delo.

Avtorji programa

Podrobnosti usposabljanja

Zaposleni, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in na delovnem mestu, ter zaposleni, ki želijo dvigniti znanje za svoj osebni razvoj.

Udeležence programa spoznati  s teoretičnimi osnovami hidravlike in elektro-hidravlike, jih usposobiti za samostojno delo pri vzdrževanju naprav in opreme, iskanju napak v krmiljih ter načrtovanju naprav in izdelavi dokumentacije.

Program sestavlja 10 vsebinskih sklopov:

 1. Osnove hidravlike
 2. Fizikalne lastnosti tekočin
 3. Hidrostatika (tlak in sila)
 4. Hidrodinamika
 5. Hidravlične črpalke
 6. Hidravlične delovne komponente
 7. Naprave za upravljanje
 8. Praktični primeri vezav hidravličnih krmilj
 9. Elektrohidravlika,
 10. Praktični primeri vezav elektrohidravličnih krmilj

Pridobljene poklicne kompetence udeleženca:

 • zna opraviti preproste izračune v hidravliki;
 • zna sestaviti enostavne hidravlične sisteme in izvesti vse povezave ter te sisteme diagnosticirati in jih testirati

Kako se registriram?